Ga naar de inhoud

Digipanel Levendig Lisse

We vinden het belangrijk om uw mening te horen over onderwerpen die in onze gemeente spelen. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten waarin we vragen om mee te denken. Een nieuwe manier om in gesprek te gaan is het online digipanel ‘Levendig Lisse’.

Dit online digipanel biedt u de mogelijkheid uw mening te geven over bijvoorbeeld onze dienstverlening of communicatie, nieuw ontwikkelde bestemmingsplannen of sociale initiatieven. Op deze manier kunt ook u invloed uitoefenen op hoe u woont in Lisse.

Wat houdt deelname aan Digipanel Levendig Lisse in?

U krijgt een aantal keer per jaar de gelegenheid uw mening te geven en met ons mee te denken. De onderwerpen zijn heel divers, maar hebben altijd betrekking op thema’s die spelen in de gemeente Lisse. Zodra een onderzoek start ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Na afronding van het onderzoek delen wij de resultaten met de deelnemers.

Ga naar het begin