Subsidie toegankelijkheid woongebouwen

Wilt u een subsidie aanvragen voor een voorziening die bijdraagt aan de toegankelijkheid van uw woongebouw? De gemeente Lisse heeft hiervoor nadere regels vastgesteld.

In deze nadere regels kunt u terugvinden hoe uw VvE in aanmerking kan komen voor een subsidie voor het aanschaffen en aanbrengen van een voorziening die bijdraagt aan de toegankelijkheid van uw woongebouw. U vindt de nadere regels onderaan deze pagina onder het kopje 'achtergrondinformatie'.

Voorwaarden

De voorwaarden om een subsidie aan te vragen voor een voorziening die bijdraagt aan het toegankelijk maken van uw woongebouw zijn als volgt:

  • De aanvraag wordt gedaan door de Vereniging van Eigenaren.
  • Het woongebouw heeft een woonfunctie voor een groep bewoners in gemeente Lisse.
  • Het subsidieplafond dat in 2019 ten hoogste beschikbaar wordt gesteld is € 30.000,-.

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De subsidie bedraagt per VvE 25% van de totale kosten, met een maximum van €10.000,-.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan door het aanvraagformulier eenmalige subsidie te downloaden en op te sturen. Op dit aanvraagformulier vult u alleen datgene in wat van toepassing is. Daarnaast levert u samen met dit aanvraagformulier de volgende documenten in:

  • de offertes of rekeningen van de voorzieningen; 
  • een onderhoudscontract voor de voorzieningen; 
  • het besluit van de Vereniging van Eigenaren om de voorziening aan te schaffen. 


Dat mag een los schrijven zijn, of u verwoordt dit op het aanvraagformulier.

U stuurt het eenmalig subsidieformulier ondertekend met bijlage naar:

  • College van B en W van Lisse
  • t.a.v. Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Postbus 200
  • 2160 AE Lisse


U kunt ook een e-mail sturen naar: info@hltsamen.nl

Achtergrondinformatie

Ga naar het begin