Belastingen

Lisse is aangesloten bij Belastingen Bollenstreek, zij voeren de belastingtaken uit voor de gemeente. Het belastingbeleid, waaronder de hoogte van de belastingtarieven, bepaalt Lisse zelf. 

Belastingen regelt de volgende gemeentelijke belastingen:

  • OZB (Onroerendezaakbelasting)
  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting
  • Rioolheffing
  • RZB (Roerende zaakbelasting)
  • Toeristenbelasting

Naar de website van Belastingen Bollenstreek
 

WOZ-waarde opvragen

U kunt via de website van het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van woningen uit Lisse opvragen.
 

Contact met Belastingen Bollenstreek

De medewerkers van Belastingen Bollenstreek zijn gehuisvest in het gemeentehuis van Noordwijk.
U kunt daarom veel zaken schriftelijk, telefonisch en per e-mail te regelen.

Wilt u iemand van het team belastingen persoonlijk spreken? Dat kan alleen in het gemeentehuis van Noordwijk. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Aanslag digitaal ontvangen

U kunt de aanslag van de gemeentelijke belasting digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid.

Ga naar het begin