Afval, soorten

Afvalinzameling Lisse

In 2017 gingen inwoners uit Lisse werken met een nieuwe manier van afval inzamelen. Een manier waarbij zoveel mogelijk huishoudelijk afval opnieuw gebruikt kan worden en waarbij er zo min mogelijk restafval overblijft. Met resultaat; al bijna direct na de invoering wordt meer dan 80% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden (was 56%) en daalt het gemiddeld aantal kilo’s restafval per persoon per jaar tot onder de 60 kilo. De afvalstoffenheffing is met gemiddeld met € 30,- gedaald.

Evaluatie

In de eerste helft van 2019 evalueren we het afvalsysteem om zo het systeem steeds te blijven optimaliseren. Vragen hierbij zijn ‘Zit er vervuiling bij de afvalstromen?’, ‘Hebben we meer last van zwerfafval en bijplaatsingen bij ondergrondse containers?’ en vooral ‘Wat vinden inwoners van deze manier om hun huishoudelijk afval in te leveren?’ Hoe kunnen we met elkaar het huishoudelijke restafval verder verlagen? Hoe komen we met elkaar tot een circulaire economie, oftewel dat al ons afval wordt hergebruikt?

Systeem

In Lisse wordt huishoudelijk afval dat hergebruikt kan worden (grondstoffen) bij de laagbouwwoningen aan huis opgehaald;

  • papier en karton (container met blauwe deksel)
  • plastic, metaal en drankenkartons (PMD) (container met oranje deksel)
  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT) (container met groene deksel).


Restafval brengen inwoners naar de ondergrondse container in de buurt, waarbij ze betalen per lediging. In het buitengebied hebben inwoners een mini-rolcontainer voor restafval.

Bewoners van hoogbouwwoningen brengen het huishoudelijk afval naar ondergrondse containers in de buurt voor:

  • papier en karton
  • plastic, metaal en drankenkartons (PMD)
  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)


Restafval brengen inwoners naar de ondergrondse container, waarbij ze betalen per lediging. Dit zijn dezelfde containers als die voor bewoners van laagbouw.

Ga naar het begin