Ga naar de inhoud

Boom kappen

 • Meestal is voor kappen of snoeien van houtopstand geen vergunning nodig
 • Controleer in het online omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft
   

U heeft een omgevingsvergunning nodig als:

 • de boom op de beschermde bomenlijst staat (zie downloads)
 • de boom staat in een gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht
 • op grond van het bestemmingsplan een aanlegstelsel aanwezig is

Omgevingsvergunning kappen € 167,80

 • Controleer op de website van het Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Hoeft u geen vergunning aan te vragen? Dan kunt u de boom gewoon kappen


Moet u deze vergunning wel aanvragen, dan heeft u onderstaande zaken nodig:

 • Situatietekening (plaats van de boom)
 • Omschrijving van de boom (omvang en type)
 • Plaats van de boom (adres)
 • Advies van een boomtechnisch adviseur
 • De reden van aanvraag
 • Eventueel: schriftelijke toestemming eigenaar van de boom


U moet de aanvraag helemaal invullen. Bij een normale omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken 

Let op: staat een waardevolle boom bij een monument, dan geldt hiervoor een uitgebreide procedure. De gemeente neemt binnen 26 weken een beslissing over de uitgebreide omgevingsvergunning. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken

Een boom mag niet zonder vergunning worden gekapt als:

 • deze op de ‘Lijst van waardevolle bomen Lisse’ staat (Zie hieronder bij 'Meer informatie')
 • een aanvraag niet volledig ingevuld is


Voor de omgevingsvergunning geldt:

 • u kunt binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken bij de gemeente 
 • beroep op de uitspraak op het bezwaarschrift kan bij de rechtbank
 • bij geen reactie binnen de beroepstermijn van 6 weken is het besluit definitief
 • voor een waardevolle boom bij een monument geldt een uitgebreide procedure
 • slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een waardevolle boom te kappen. 
   
Ga naar het begin