Ga naar de inhoud

Bomen

Lisse is er trots op het groene hart van de Bollenstreek te zijn. In Lisse staan er ruim 10.000 bomen langs straten, lanen, op pleinen, plantsoenen en parken. Ook zijn er veel bomen in particulier bezit.

De gemeente wil bomen behouden en waar mogelijk nieuwe bomen aanplanten. Wanneer bomen verdwijnen, moeten er op dezelfde plaats of elders weer nieuwe worden aangeplant. Zo blijft Lisse ook in de toekomst het prachtige groene hart, middenin de kleurrijke Bollenstreek.
 

Bomenbeleidsplan

Binnen onze gemeentegrenzen wordt er ontwikkeld, gebouwd, afgebroken en opnieuw ingericht. Vaak zijn hier jonge, oude en soms waardevolle bomen bij betrokken. Inwoners melden bij de gemeente zaken over bomen die een goede afhandeling vereisen, zoals de wens om te kappen of te snoeien.

In 2014 stelde de gemeenteraad het ‘Bomenbeleidsplan Lisse’ vast:

  • Dit bundelt alle eerdere gemeentelijke stukken over bomen
  • Het geeft een beschrijving van de kwaliteit van het huidige bomenbestand
  • Het vermeldt de bomenwensen van de gemeente nu en in de toekomst
  • Er staat informatie over monumentale bomen in
  • Het geeft richtlijnen over het omgaan met bomen door gemeente en burgers

 

Onderhoud en zorgplicht

De gemeente heeft als eigenaar/beheerder een zorgplicht. Het onderhoud aan bomen mag geen of zo min mogelijk schade aan derde toebrengen.

De gemeente krijgt verzoeken van inwoners om gemeentelijke bomen 'eens flink te toppen', of 'terug te snoeien'. De reden hiervoor is meestal een gebrek aan lichtinval in huis of tuin. Wij bekijken per situatie of snoei noodzakelijk is.

'Snoeien' betekent voor de gemeente het verwijderen van takken, met behoud van de boomvorm. Het drastisch snoeien wat bewoners willen, verstoort de ontwikkeling van de boom. Deze vraag wordt meestal niet gehonoreerd.
 

Brochure 'Bomen in Lisse'

Om inwoners van Lisse meer te betrekken bij het bomenbeleid is er een brochure gemaakt. De brochure kwam tot stand door een samenwerking tussen de klankbordwerkgroep bomen, Bomenwacht en de gemeente. U kunt de brochure gratis afhalen in het gemeentehuis of hier downloaden. Hiernaast vindt u ook een lijst met waardevolle (monumentale) bomen.

 

Boomonderhoud in uw wijk?

Bekijk de pagina boomonderhoud voor informatie waar in uw wijk gekapt of gesnoeid wordt. U vindt daar ook een lijst met de te kappen bomen.

Ga naar het begin