Ga naar de inhoud

Zittingen Centraal Stembureau

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur deed het centraal stembureau een onderzoek naar de op 31 januari 2022 door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten en alle daarbij behorende formulieren. Dit gebeurde in een besloten zitting. Het onderstaande proces-verbaal is opgemaakt. De aanduidingen van de partijen in het proces-verbaal zijn in willekeurige volgorde. 

Het gemeentelijk centraal stembureau legde direct na het onderzoek de kandidatenlijsten met eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage. U kunt hiervoor terecht bij de informatiebalie van het gemeentehuis in Lisse.

Geldigheid kandidaatstelling en lijstnummering

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur is in een openbare zitting van het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet beslist over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten en de hierop voorkomende aanduidingen en kandidaten.

Ook vond in deze zitting ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de nummering van de lijsten plaats. Het opgemaakte proces-verbaal ligt ter inzage op het gemeentehuis en kunt hieronder inzien.

Vaststelling uitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau) plaats. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming in Lisse vastgesteld. In deze zitting worden ook de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt. Direct na de zitting wordt de uitslag en het proces-verbaal openbaar gemaakt.
 

Zittingen online bekijken

Volg de uitzending van 4 februari op:


Volg de uitzending van 21 maart op:


Klik daarna op de juiste datum en vergadering om verbinding te krijgen.

Wilt u digitaal uw bezwaar kenbaar maken, stuur dan tijdens de zitting vanaf 10.00 uur een mail aan verkiezingen@lisse.nl. U krijgt als reactie op uw mail een MS- Teamslink. Na de schorsing kunt u via de link in de uitzending komen om publiekelijk en openbaar uw bezwaar kenbaar te maken en toe te lichten.

Ga naar het begin