Plannen Elka ter inzage t/m 15 januari 2019

Het college heeft op 27 november 2018 besloten om het bouwplan Elka mogelijk te maken. Dit plan is één van de laatste onderdelen van het masterplan Greveling. Documenten voor de woningbouw op het terrein van de oude Elkafabriek liggen tot en met 15 januari 2019 ter inzage.

Greveling

Elka is de oude kistenfabriek aan de Greveling. Deze locatie maakt onderdeel uit van het Masterplan Greveling: een plan om het oude bedrijventerrein om te vormen tot een mooi woongebied. Het voormalig kistenfabrieksterrein van Elka moet een mooie entree worden van de wijk, met een appartementencomplex met 26 appartementen als herkenbaar punt, veertien eengezinswoningen en met een waterkom met 40 ligplaatsen voor toekomstige kopers van de woningen.

Inbreng omwonenden

In 2013 nam de gemeenteraad al een besluit over de invulling van het Elka-terrein. Omwonenden maakten bezwaar: zij vonden dat ze te weinig betrokken zijn geweest bij de plannen in 2013 en de hoogte van het appartementencomplex. De gemeente heeft hierop een extra mogelijkheid tot inbreng in het proces besloten. Ruim dertig omwonenden hebben hierop gereageerd met een inspraakreactie.  
 

Aanpassingen bouwplan

Het plan is op basis van de mening van de omwonenden aangepast met extra speelvoorzieningen en een recreatieplek aan het water. De route van het bouwverkeer is ook in samenspraak tot stand gekomen. Omwonenden kunnen kiezen uit twee varianten voor de recreatieplek, die met de meeste stemmen wordt gerealiseerd. Het bouwverkeer rijdt wanneer mogelijk via een dam over de Greveling, zo mijden ze de Grevelingstraat zoveel mogelijk. De Grevelingstraat wordt na de bouw in samenspraak met bewoners heringericht.
 

Coördinatiebesluit

Voor de ontwikkeling van de Elka locatie heeft het college een coördinatiebesluit genomen. Daarom liggen de volgende ontwerpbesluiten gezamenlijk ter inzage:

  • het ontwerpbestemmingsplan Elka-terrein; Deze regelt de (woon)functie van het gebied.
  • het ontwerpbesluit omgevingsvergunning; Hierin wordt bepaald hoe de gebouwen en de openbare ruimte eruit gaan zien;
  • het ontwerpbesluit hogere waarden; Hierin wordt toestemming gegeven voor overschrijding van de voorkeurswaarde voor weg- en verkeerslawaai op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en appartementen, omdat deze onder de maximale toegestane waarde blijft.

 
Stukken inzien

Er wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Daarom liggen de drie ontwerpbesluiten vanaf woensdag 5 december 2018 tot en met dinsdag 15 januari 2019 tegelijkertijd voor iedereen ter inzage.
U kunt ze inzien in het gemeentehuis en op deze website.
 

Wilt u de stukken op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0252 of via Afspraak maken.  

Downloads

 

 

 

Zienswijzen geven

U kunt tot en met dinsdag 15 januari 2019 uw zienswijze indienen. Stuur uw brief aan:

  • Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse, én/of:
  • Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

    U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

     

Tijdelijke dam

Naast dit besluit heeft het college ook besloten om mee te werken aan de realiseren van een tijdelijke dam om het (zwaar) bouwverkeer (zoveel als mogelijk) via de Ruishornlaan te laten verlopen. 
Ook dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis en treft u aan op de gemeentelijke website. Tegen dit besluit kunt u gedurende 6 weken bezwaar aantekenen.
 

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Mevrouw J.W.J. Feijen, tel. 14 0252 (ontwerpbestemmingsplan Elka-terrein)
De heer T. van Noort, tel. 14 0252 (ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen/tijdelijke dam)
De heer V. Kartak, tel. 071-4083100 (ontwerpbesluit hogere waarden)

Ga naar het begin