Ga naar de inhoud

Duurzaamheidslening

Momenteel geen budget

U kunt helaas geen aanvraag doen. De gemeente Lisse heeft het totale budget van €600.000 voor duurzaamheidsleningen inmiddels besteed. Wij beseffen dat dit teleurstellend is.Gelukkig zijn er goede alternatieven.  Doe de energiesubsidie-check om te kijken voor welke landelijke en provinciale subsidies- en financieringsmogelijkheden u in aanmerking komt.

Via de gemeente kunt u een duurzaamheidslening afsluiten om energiebesparende maatregelen in en aan uw woning te financieren.

Wordt u thuis benaderd door een bedrijf voor een duurzaamheidslening?
Let dan op: dit komt niet vanuit de gemeente.

Toekomst

Op dit moment is er bestuurlijk nog geen keuze gemaakt of er nog geld wordt vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen in Lisse. Wanneer u wel weer een aanvraag kunt doen, publiceren wij dit in het LisserNieuws. Houdt u hiervoor het nieuwsblad in de gaten.

Vragen

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Brenda Broekhof: Telefoon: 14 0252
E-mail: b.broekhof@hltsamen.nl


Hoe werkt het?

Een duurzaamheidslening kunt u via de gemeente afsluiten om energiebesparende maatregelen in en aan uw woning te financieren.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen? Bekijk de informatie onder de kop 'aanvragen'. 

 

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Energiebesparende maatregelen vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Hoe werkt een duurzaamheidslening?

De duurzaamheidslening biedt u de mogelijkheid om duurzame maatregelen aan uw woning te financieren tegen een aantrekkelijke rente. De looptijd van de lening is 10 jaar voor maatregelen tot € 7.500 en 15 jaar voor hogere bedragen. U kunt minimaal € 2.500 lenen en maximaal € 25.000. Het huidige rentepercentage is 1,6%.

Aanvragen

 • Vraag de duurzaamheidslening digitaal aan via de groene knop 'Aanvragen'


Voor een aanvraag tot € 10.000 is het volgende nodig:

 • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;
 • een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden

 

Bij een aanvraag waarbij de werkelijke kosten meer bedragen dan € 10.000 is het tevens noodzakelijk om schriftelijk of digitaal in te dienen:

 • een uitdraai van de energiemaatregelverkenner waaruit blijkt dat de voorgestelde maatregel(en) een minimale energetische verbetering van één labelstap oplevert of:
 • een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies waaruit de energetische verbetering blijkt

 

Na de aanvraag

De aanvraag voor een lening wordt eerst getoetst door de gemeente. De gemeente kijkt in haar registratie of het huis door de aanvrager bewoond wordt en of de geplande maatregel op de lijst met energiebesparende maatregelen staat. Als dit akkoord is ontvangt de aanvrager van de gemeente een toewijzingsbrief. Vervolgens kunt u de lening verder aanvragen bij de organisatie SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

U stuurt zelf de aanvraagset van SVn met de toewijzing van de gemeente Lisse, aan SVn. Zij voeren een financiële toets uit waarbij zij vooral kijken of de maandelijkse termijnen betaald kunnen worden. Vervolgens stuurt SVn u een offerte. Op dat moment beslist u definitief over het aangaan van de lening.

 • u bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening voor de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd
 • het gaat om een bestaande woning
 • de maatregel levert een energetische verbetering op die eenvoudig en objectief is aan te tonen
 • de aanvraag voor een duurzaamheidslening moet u vóór het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen bij de gemeente indienen
 • de kosten van uitvoering bedragen tussen € 2.500 en € 25.000


Energiebesparende maatregelen die onder de duurzaamheidslening vallen

 • dakisolatie
 • gevelisolatie
 • kleinschalige windturbine
 • raamisolatie
 • verwarmingsinstallatie
 • vloerisolatie
 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • zonnepanelen

 

Duurzaamheidsplatform

Het duurzaamheidsplatform bestaat uit inwoners, ondernemers, raadsleden. Het platform initieert en faciliteert nieuwe plannen en zorgt voor informatie-uitwisseling over onderwerpen op het gebied van duurzaamheid.

Wilt u meedoen? Of een onderwerp inbrengen als idee? Neem dan contact met ons op via gemeente@lisse.nl of telefonisch via 14 0252.

 

Duurzaam Bouwloket

Welke maatregelen kunt u treffen om uw woning te verduurzamen? Het Duurzaam Bouwloket helpt u graag verder om uw woning energiezuinig, duurzaam en comfortabel te maken.

Voor persoonlijk advies mailt u naar info@duurzaambouwloket.nl of belt u met 072 – 743 39 56

 • Voor meer informatie over de duurzaamheidslening neemt u contact op met Brenda Broekhof, via telefoonnummer 140252
Ga naar het begin