Ga naar de inhoud

Duurzaam bouwen en verbouwen

De gemeenteraad heeft besloten dat duurzaamheid in onze gemeente een hogere prioriteit krijgt. Hieronder leest u waar wij aan werken en waar u terecht kunt voor meer informatie.

 

Duurzaamheidslening

De Duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening die u via de gemeente kunt afsluiten om energiebesparende maatregelen in en aan uw woning te financieren.

 

Waarom investeren in energiebesparing?

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u na verloop van tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening.

 

Hoe werkt een duurzaamheidslening?

De duurzaamheidslening biedt u de mogelijkheid om duurzame maatregelen aan uw woning te financieren tegen een aantrekkelijke rente. De looptijd van de lening is 10 jaar voor maatregelen tot € 7.500 en 15 jaar voor hogere bedragen. U kunt minimaal € 2.500 lenen en maximaal € 25.000.

 

Wat zijn de voorwaarden voor een duurzaamheidslening?

 • U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening voor de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd.
 • Het betreft een bestaande woning.
 • De maatregel levert een energetische verbetering op die eenvoudig en objectief is aan te tonen.
 • De aanvraag voor een duurzaamheidslening moet vóór het treffen van de maatregelen bij de gemeente ingediend worden.
 • De kosten van uitvoering bedragen tussen € 2.500 en € 25.000.

 

Energiebesparende maatregelen die onder de duurzaamheidslening vallen:

 • dakisolatie
 • gevelisolatie
 • kleinschalige windturbine
 • raamisolatie
 • verwarmingsinstallatie
 • vloerisolatie
 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • zonnepanelen

 

Aanvragen Duurzaamheidslening

De eerste stap naar een succesvolle aanvraag is een toewijzing door de gemeente.

 • Vraag de duurzaamheidslening digitaal aan
 • Voor een aanvraag tot € 10.000 is het volgende nodig:
 • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen
 • een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes)
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • bij een aanvraag waarbij de werkelijke kosten meer bedragen dan € 10.000 is het tevens noodzakelijk om schriftelijk of digitaal in te dienen
 • een uitdraai van de energiemaatregelverkenner waaruit blijkt dat de voorgestelde maatregel(en) een minimale energetische verbetering van één labelstap oplevert of:
 • een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies waaruit de energetische verbetering blijkt

 

Na de aanvraag

De aanvraag voor een lening wordt eerst getoetst door de gemeente. De gemeente kijkt in haar registratie of het huis door de aanvrager bewoond wordt en of de geplande maatregel op de lijst met energiebesparende maatregelen staat. Als dit akkoord is ontvangt de aanvrager van de gemeente een toewijzingsbrief. Vervolgens kan de lening verder aangevraagd worden bij de organisatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De aanvrager stuurt zelf de aanvraagset van SVn met de toewijzing van de gemeente Lisse aan SVn. Zij voeren een financiële toets uit waarbij vooral gekeken wordt of de maandelijkse termijnen betaald kunnen worden. Vervolgens stuurt SVn een offerte voor de lening aan de aanvrager. Op dat moment beslist de aanvrager definitief over het aangaan van de lening.

 

Duurzaamheidsplatform

Het duurzaamheidsplatform bestaat uit inwoners, ondernemers en raadsleden. Het platform initieert en faciliteert nieuwe plannen en zorgt voor informatie-uitwisseling over onderwerpen op het gebied van duurzaamheid.

Wilt u meedoen? Of wilt u eens een onderwerp inbrengen als idee? Neem dan contact met ons op via gemeente@lisse.nl of telefonisch via 14 0252.

 

Duurzaam Bouwloket

Altijd al willen weten welke maatregelen u allemaal kunt treffen om uw woning te verduurzamen? Het Duurzaam Bouwloket helpt u graag verder om uw woning energiezuinig, duurzaam en comfortabel te maken.

Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of door te bellen naar 072 – 743 39 56.

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u onder andere praktische informatie over het isoleren van uw woning, het opwekken van eigen energie en subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen.

 

Meer informatie?

Ga naar het begin