Informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in onze gemeenten ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Bekijk de veelgestelde vragen van ondernemers en bedrijven op de pagina van Rijksoverheid.
 

Hier kunt u terecht

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel.

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800 - 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

Als ondernemer of zelfstandige zonder personeel (zzp) kunt u terecht bij ISD Bollenstreek. Eén van de maatregelen is dat ZZP-ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau: kijk op de website van ISD Bollenstreek
 

Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Hierover lees je meer op de website van de Rijksoverheid. 
 

Verlenging Tozo met maand extra verlengd tot en met 30 september

Het kabinet heeft op 28 mei bekend gemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met een extra maand wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.

Dit betekent dat zelfstandig ondernemers tot en met 30 september de uitkering levensonderhoud en de lening bedrijfskapitaal kunnen aanvragen. Ook ondernemers die al een Tozo-uitkering ontvangen kunnen gebruik maken van deze verlenging. Dit kunnen zij via een verkort mutatieformulier aangeven. 

Daarnaast behandelt de Tweede Kamer vandaag deze verlenging van het economisch pakket en de voorwaarden die daarvoor gelden. Mocht dit tot wijzigingen leiden dan zal dat ook zo snel mogelijk worden gepubliceerd op de website van het VGN.
 

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket

Het kabinet heeft op 28 mei het al eerder verlengde ondernemersregelingen noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020.
 

Gratis coaching voor mkb in coronaproblemen

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten. Bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Dit is nu gratis.

 

Hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo?

Wij bieden u hulp bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) gratis aan. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag! Daarvoor mailt u naar: info@isdbollenstreek.nl.

Let op! Misschien wordt u benaderd door bedrijven die hulp aanbieden bij de aanvraag. Deze hulp is meestal niet gratis en kan financiële gevolgen hebben.
 

Tegemoetkoming in loonkosten: regeling NOW

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.

Deze regeling komt in plaats van de wtv-regeling (werktijdverkorting). De overheid wil meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen. Meer informatie op de website van de KvK.
 

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.
 

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen.
 

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups vanaf 29 april beschikbaar

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.
 

Uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid
 

Noodpakket

Bedrijven binnen bepaalde branches kunnen eenmalig een tegemoetkoming krijgen van 4000 euro, ZZP-ers kunnen tot 1500,- inkomensondersteuning aanvragen. Het ministerie van EZK heeft dit vrijdag 27 maart bekend gemaakt.

Noodpakket agrarische sector

De overheid trekt 650 miljoen uit voor de sierteelt, fritesaardappeltelers en een deel van de tuinbouw. Er is extra geld voor deze ondernemers uitgetrokken, omdat ze niet geholpen konden worden door het noodpakket dat het kabinet in maart presenteerde. Dat is zeker goed nieuws voor de sierteelt in onze regio waar een groot deel van de export en de binnenlandse vraag is weggevallen, terwijl bloemen en planten doorgroeien. Met deze regeling kunnen veel bedrijven de grootste klappen opvangen. 

Huurders en verhuurders retail sluiten steunakkoord

De retail- en vastgoedsector heeft een akkoord bereikt over het opschorten van huurverplichtingen. Met dit akkoord kunnen huurders en verhuurders constructief en werkbaar omgaan met huurbetaling in deze tijd van crisis.

Het doel van het akkoord is om ondernemers in de retail een adempauze te geven. De retailsector speelt immers een belangrijke rol in de werkgelegenheid en de leefbaarheid van binnensteden en dorpskernen.

Het akkoord sluit aan op de noodwet voor particuliere huurders. Het bouwt voort op de eerdere oproep aan de vastgoedsector om, waar mogelijk, huurverplichtingen op te schorten en niet over te gaan tot huuruitzetting voor de periode van april tot juni 2020. 

Meer weten?
Steunakkoord voor en door de Nederlandse retailsector (pdf)
 

Extra krediet voor kleine bedrijven

Er is een extra kredietregeling voor kleine ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. Via de zogenoemde Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) staat de overheid garant voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten. Ze zijn specifiek bedoeld voor ondernemingen die een financieringsbehoefte tot 50.000 euro hebben. Hierbij staat de overheid garant voor 95 procent van de gehele lening, de rest komt van de banken.

Meer info vind je op de website van de Rijksoverheid.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op de rijkstoverheid of op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

 

Ga naar het begin