De duurzaamste mens?!

Ik kijk graag naar het tv-programma De Slimste Mens. De deelnemers, en steeds vaker zijn dat bekende Nederlanders, breken zich het hoofd over een bepaald begrip of fenomeen. Ze associëren er lustig op los in de hoop de juiste trefwoorden te raden. Je zou het ook kunnen omdraaien en de deelnemers een aantal trefwoorden kunnen tonen die horen bij hetzelfde begrip. Bijvoorbeeld: wat hebben een natte zomer, een nieuwe stekkerauto en een volle afvalcontainer met elkaar gemeen? Het antwoord: duurzaamheid.

Extremer weer vraagt om aanpassing

Duurzaamheid is een algemene term die gebruikt wordt voor verschillende maatregelen die goed zijn voor het milieu, het klimaat, mens, plant en dier en de aarde. Vaak wordt bij duurzaamheid gedacht aan besparing en natuurlijke opwek van energie, zoals windturbines op het land, zonnepanelen op dak, en tochtstrippen en dubbel glas in huis. Dit is zeker een belangrijk aspect maar niet het enige. 

Zo verandert het klimaat wereldwijd waardoor we ook in Nederland met extremer weer te maken krijgen. Denk daarbij aan droogte, hittestress en soms juist wateroverlast door heftige regenbuien. Deze zomer lijkt tot nu toe letterlijk in het water te vallen. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, ook om de landbouw te beschermen.

Energiek de toekomst in

Nieuwe technologie zoals elektrisch rijden biedt kansen maar ook uitdagingen. Want stekkerauto’s hebben elektriciteit nodig om te kunnen rijden. Voor een deel worden accu’s opgeladen aan huis en er  zijn elektrische laadpalen in de openbare ruimte nodig. Duidelijk is dat de traditionele parkeerplaats steeds meer een laadplaats wordt. Duurzame mobiliteit heeft de toekomst, maar zijn we nu al op die toekomst voorbereid?

Geen volle afvalcontainers meer

Tot slot werken we toe naar een kringloopeconomie, ook wel circulaire economie genoemd. Dit houdt in dat materialen opnieuw gebruikt worden. Consumenten kopen bewuster hun producten. Er wordt minder afval aangeboden dat ook nog eens beter gescheiden is. Producenten zien ‘afval’ als grondstof voor een nieuw of opnieuw te gebruiken product. In deze visie behoren volle afvalcontainers tot het verleden!

Samen duurzaam denken en doen

Deze voorbeelden maken duidelijk waarom de gemeente het belangrijk vindt om duurzaam denken en doen te stimuleren. De rest van dit jaar gaan we aan de slag om nieuw duurzaamheidsbeleid te maken. Natuurlijk horen we ook graag de mening en creatieve ideeën van onze inwoners en ondernemers. Deze zomer wordt er daarom een (digitale) enquête gehouden om alle slimme ideeën te verzamelen. Ik vraag u hieraan deel te nemen, want alleen samen krijgen we deze opgave voor elkaar! Puzzelt u met ons mee?

Jeffrey van Haaster, wethouder

j.vanhaaster@lisse.nl

Ga naar het begin