Van afval naar grondstof (2)

Op 17 januari bracht een deel van de gemeenteraadsleden een werkbezoek aan Suez in Rotterdam. Bij dit werkbezoek leerden we meer over hoe PMD-afval gescheiden wordt en de mate waarin dit nieuwe grondstoffen oplevert.

Wat mij in ieder geval duidelijk is geworden, is dat - ook al ben ik voortdurend bezig met de inzameling en verwerking van afval - ik ook nog veel niet weet. Dat het GFT en het keukenafval (etensresten) door Meerlanden omgezet wordt in biogas en compost is bekend. Dat we het ingezamelde papier en glas opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuw papier en glas wist ik ook al.

Dat we echter van het PMD ruim 85% ook weer hergebruiken was mij onvoldoende bekend. Er wordt nogal eens beweerd dat al het plastic alsnog verbrand wordt. Dat blijkt niet waar te zijn. Via een vernuftig systeem wordt het ingezamelde PMD gescheiden in Plastic, Metaal en Drinkkartons.

Bij metaal gaat het vooral om verpakkingsblikken, maar ook om aluminium en bierflesdoppen. Deze kan het verwerkingsbedrijf eenvoudig uit het ingezamelde PMD scheiden. Dit geldt echter niet voor spuitbussen in welke vorm dan ook. Hier kan het bedrijf in de verwerking weinig mee en deze spuitbussen horen dan ook in het restafval. Hiermee worden via verbranding dan de metalen weer teruggewonnen.

Drinkkartons zijn goed te verwerken en te splitsen in plastic en papier. Hiervoor is het wel zaak dat deze lege kartons eenvoudig uit het PMD gehaald kunnen worden. Dat lukt niet als de pakken nog (half)vol zitten. Drinkpakken schoonmaken hoeft niet, wel is het zaak dat de inhoud er uit is. Dan zijn ze eenvoudig te verwijderen.

Tenslotte gaat het bij Suez om het scheiden van de vele soorten plastic. Ook hiervoor geldt dat de installatie vooral last heeft als er te veel vervuiling in het PMD zit. Deze vervuiling kan bestaan uit hard plastic zoals tuinmeubilair en wasmanden, maar ook uit grote stukken landbouwplastic. Het reguliere verpakkingsplastic kan via een vernuftig systeem goed gescheiden worden. Hierbij is het vooral van belang dat dit plastic los wordt aangeboden. Een dop van de fles is van een ander soort plastic gemaakt dan de fles zelf. Als de diverse soorten plastic los worden aangeboden, zijn ze eenvoudig te scheiden en te sorteren en daardoor weer een waardevolle grondstof voor nieuw plastic.

17 januari was voor alle deelnemers aan dit werkbezoek een leerzame dag. Waarbij het voor iedereen duidelijk was dat bij een goede afvalscheiding ons afval weer een waardevolle grondstof is.

 

Kees van der Zwet

k.vanderzwet@lisse.nl

Ga naar het begin