De woontoekomst van Lisse

Dit college heeft vanaf het begin ingezet op de realisatie van meer woningen, met extra aandacht voor starters en senioren. Senioren laten vaak een eengezinswoning achter, waar in Lisse enorme vraag naar is voor de jonge gezinnen. En de jonge gezinnen willen we graag in Lisse behouden, zodat we bijvoorbeeld de scholen en de sportverenigingen levensvatbaar houden.

 

Zichtbare ontwikkelingen

Het dorp is in beweging op het gebied van woningbouw, en ieder project kent een andere fase. In 2019 zijn er 154 nieuwe woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van Lisse. Maar wat er nog gaat gebeuren is soms lastig te doorgronden, dat besef ik mij ook. Daarom een poging om u mee te nemen in ‘wat gebeurt er zoal?’. De Raad van State heeft op 8 april 2020 het beroep tegen Elka ongegrond verklaard en hier is gestart met de bouw. Ook in Nieuw Meerzicht is begonnen met de bouw. De aanbesteding van de Villa’s Achterweg is begin 2020 gegund aan de best beoordeelde inschrijver. Een mijlpaal in de ontwikkeling van de Waterkanten voor de realisatie van tranche 3; deze is in de voorverkoop gegaan. Voor een samenhangende ontwikkeling van de Haven wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan, want zowel voor Hoogvliet als het ING-gebouw zijn er plannen. Ik wil heel graag ervoor zorgen dat de renovatie of nieuwbouw aansluit bij de prachtige woningen van het Havenkwartier. Trompenburg fase II (naast Rustoord) zal binnenkort als project toegevoegd kunnen worden, omdat de aanbesteding van de verkoop zo goed als afgerond is. En met  woningbouwcorporatie Stek zijn we in gesprek of zij de Rembrandtschool willen kopen en ontwikkelen met sociale woningen.

 

De gemeenteraad heeft ook de wens uitgesproken om Tiny Houses (kleine woonvorm gericht op duurzaamheid) en een Knarrenhof (een woonvorm voor ouderen) in Lisse mogelijk te maken.

 

Versnellen waar mogelijk

Ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw zijn processen die lang kunnen duren. In sommige gevallen kunnen we versnellen en dat doen we dan ook! De Cardea-school is verkocht voor de doelgroep senioren met een zorgvraag. Bij het Heemskerkplein heeft het college besloten Plan 4 te verkopen voor de realisatie van starterswoningen. De koper heeft een nieuwbouwplan ingediend voor 17 appartementen, waaronder vele voor starters. Prachtig!

 

Duurzaamheid

Voor mij is het ook belangrijk om duurzame woningen toe te voegen in Lisse en we willen net een beetje meer te doen dan wettelijk is bepaald. Hoe? We hebben de methode Duurzame Gebiedsontwikkeling ontwikkeld. Hiermee zorgen we dat duurzaamheid structureel onderdeel uitmaakt van (nieuwe) ruimtelijke projecten en gaan we met ontwikkelaars op zoek naar de plus in duurzaamheid.

 

Aan ruimtelijke ontwikkeling is er genoeg te doen. Stapje voor stapje maken we Lisse nog aantrekkelijker!

 

Jeanet van der Laan, wethouder

j.vanderlaan@lisse.nl

 

Ga naar het begin