Ga naar de inhoud

Uw ogen en oren zijn hard nodig (Lies Spruit)

Middenin coronatijd liet een vertegenwoordiger van de horeca uit Lisse mij een aan hem gerichte mail lezen. Het was een aanbod van extra financiering in deze ‘moeilijke tijd’. Er stond een naam onder. Niemand kende deze afzender. Ook na verder onderzoek bleef het onduidelijk wie dit, op het oog, vriendelijke aanbod deed. Over de voorwaarden waaronder er geld geleend kon worden, was eveneens geen duidelijkheid.

Witwaspraktijken

Gelukkig deed deze ondernemer eerst onderzoek voordat hij overwoog al dan niet op dit aanbod in te gaan. De mail bleek in een groot deel van het land verspreid. Politie en justitie raadden het af om er op in te gaan. Heel waarschijnlijk ging het in dit geval om het witwassen van zwart geld. Mogelijk was het geld afkomstig van drugstransacties. Besluit je op zoiets in te gaan, dan kom je in een moeras van ondoorzichtige voorwaarden en verkeerde relaties terecht. Dat moet je niet willen; je maakt je als ondernemer afhankelijk van de verkeerde partijen.

Druk

Lisse is relatief veilig en ik vind het belangrijk dat zo te houden. Dit voorbeeld laat zien dat er ook in onze regio sprake is van ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan vaak om drugshandel, witwassen, hennepkwekerijen, drugslabs en mensenhandel. Criminelen uit de onderwereld maken gebruik van diensten uit de samenleving (de bovenwereld). Daarmee raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving en misbruik maken van mensen of voorzieningen. Uiteraard proberen we dit als overheid zoveel mogelijk te voorkomen. 

Samenwerken

Ik ben er trots op dat we in onze gemeente actief zijn in het tegengaan van deze ondermijnende criminaliteit. Als gemeente werken we daarvoor intensief samen met de politie, het Openbaar Ministerie, Liander, de Belastingdienst, Omgevingsdienst West Holland en vele anderen. Daarnaast betrekken we graag onze ondernemers en inwoners bij het signaleren van misstanden. Als we daar samen alert op zijn, kunnen we zo vroeg mogelijk ingrijpen. 

Vermoedens melden

Als u vermoedens heeft van dingen die niet kloppen, dan kunt u dat melden via de politie, 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Iedere melding kan een puzzelstukje zijn in een grotere puzzel die we samen met deze partners leggen. Uiteraard wordt uw melding serieus en vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig onderzocht. 

Aanpakken

Schroom niet om te bellen; beter een vermoeden teveel gemeld dan een te weinig. Er kan erger mee worden voorkomen. Net zoals is gebeurd met de e-mail waar ik over begon. Dankzij de horeca die de mail bij de overheid meldde, kon er op tijd voor worden gewaarschuwd. Kortom, met elkaar zijn we de ogen en oren van ons dorp en pakken we aan wat niet door de beugel kan!

Lies Spruit, burgemeester
lspruit@lisse.nl

Ga naar het begin