Wethouder in crisistijd

Sinds 13 maart zijn we als samenleving in een intelligente lock down. Er is een noodverordening van kracht die regels stelt aan onze bewegingsvrijheid. De Veiligheidsregio stuurt tijdelijk een aantal gemeentelijke taken en bevoegdheden aan. Het is allemaal even wennen, ook voor een wethouder. Je wilt je handen uit de mouwen steken, maar moet juist op je handen zitten. Dat vind ik soms lastig. 

Op de rem

Sommige bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn tijdelijk in de crisisorganisatie ondergebracht. Voor veel regulier werk is op de rem getrapt. Andere dingen gaan nu voor en dat is ook logisch. We hebben natuurlijk wel veel contact met maatschappelijke organisaties en zorgverleners om te kijken hoe we kunnen helpen. We bieden ook een luisterend oor.

Drukte

Ik heb milieu en afval in mijn portefeuille en werd geconfronteerd met ongelofelijke drukte op de milieustraat. Dat zag ik niet meteen aankomen. Als gevolg van het gedwongen thuiszitten, gingen mensen verwoed hun huis opruimen. En waar moet je heen met je spullen? Zeker als dan ook de rommelmarkt op Koningsdag niet doorgaat. Onze medewerkers bij de milieustraat hadden hun handen vol. 

Oplossing

Om de boel in goede banen te leiden met inachtneming van de regels, mochten er maar twee auto’s tegelijkertijd de milieustraat op. Met files als gevolg. De Meerlanden kon dat probleem niet direct oplossen, want ook het gewone huishoudelijke afval kende een toename van bijna 20%. Mensen die thuiszitten en thuiswerken, produceren nu eenmaal meer afval. Uiteindelijk is het gelukt het aantal gelijktijdige bezoekers te verhogen van twee naar vier. Daarnaast heeft Meerlanden op maandag en woensdag de openingstijden verruimd tot 15.00 uur. De files zijn nog niet weg, maar wel een stuk korter. Toch blijft het advies: breng grof huishoudelijk afval nu alleen weg als het echt niet anders kan. 

Verschillen

Vanuit mijn economische portefeuille hebben we te maken met een grote diversiteit aan ontwikkelingen. Er zijn ondernemers die zwaar getroffen worden. Zoals onze horecaondernemers en een deel van de bloementelers. Maar er zijn ook ondernemingen die juist voordeel hebben van de huidige situatie. Als gemeente willen we ondernemers zoveel mogelijk tegemoet komen en waar mogelijk hun creativiteit faciliteren. Het vraagt nu allemaal om maatwerk. 

Keuzes

Daarbij loop je soms tegen dilemma’s aan. Mogen we van onze inwoners vragen om niet in drukke winkelpassages te gaan staan praten? Om zonder fiets naar het centrum te gaan, omdat het dan makkelijker is om afstand te houden? Hoe kunnen we de horeca binnen de huidige regelgeving faciliteren als ze vanaf 1 juni weer beperkt open kunnen? Het vraagt om keuzes waar de een wel en de ander misschien niet blij mee zal zijn. Maar de crisis gaat nu voor, en terecht. 

Kees van der Zwet

k.vanderzwet@lisse.nl

Ga naar het begin