Inwoners maken Lisse

Het is alweer eind november als ik dit schrijf. Sinterklaas, Kerstmis en oudejaarsavond zijn in aantocht. Het is de tijd van terugkijken op het jaar en naar wat er is gepasseerd. En rond deze tijd vraag ik ook altijd aandacht voor onze vrijwilligers. We hebben er gelukkig velen (maar nooit genoeg)! En binnenkort zetten we er weer een aantal in het zonnetje.

 

Wie worden het?

Momenteel buigt de adviescommissie zich over de genomineerde vrijwilligers voor onze uitreiking ‘Vrijwilliger van het jaar’. De uitreiking van de prijzen gebeurde de laatste jaren steevast tijdens de nieuwjaarsreceptie, natuurlijk met een feestelijk tintje. Dat kan dit keer helaas niet vanwege corona. Maar de uitreiking gaat wel door! Hoe en wanneer, daar denken we nog over na. Wel hopen we het (bijna) net zo feestelijk te kunnen maken. Dat verdienen onze vrijwilligers namelijk dubbel en dwars. Zij maken Lisse leuker door hun enorme vrijwillige inzet voor hun club, vereniging of voor mensen om hen heen. De inzet afgelopen jaar was weer geweldig! Dank daarvoor, zeker in deze moeilijke periode.

 

Nationaal jaar

Dat mensen door hun inzet het leven van een ander en dat van henzelf leuker maken, blijft ook landelijk niet onopgemerkt. De vereniging van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk heeft 2021 uitgeroepen tot nationaal jaar van de vrijwillige inzet. Het thema is ‘Mensen maken Nederland’. Wat mij betreft reden temeer om onze vrijwilligers in Lisse in het zonnetje te zetten. Zij maken Lisse leuker! Dat kunnen we allemaal wel beamen toch? Laten we vrijwilligerswerk komend jaar ook in Lisse onder de aandacht brengen. Wat drijft mensen die vrijwilligerswerk doen, wat hebben zij nodig en hoe kunnen we meer mensen enthousiasmeren om iets te doen voor een ander? 

 

Van betekenis zijn

Er zijn veel meer mensen in Lisse die zich willen inzetten. Daar ben ik van overtuigd. Neem het begin van de coronatijd. Heel veel mensen hebben zich toen aangemeld om iets te doen. Daar zijn mooie initiatieven uit voortgekomen. Het aantal loopt ondanks de tweede golf wel weer wat terug, maar de wens van mensen om iets te betekenen voor een ander is en blijft er. Dat zit in veel mensen en ook in onze eigen inwoners.

 

Vrijwilligerswerk 2.0

Er zijn soms drempels om iets te doen hoor ik. Om passend vrijwilligerswerk te vinden bijvoorbeeld. En soms vinden mensen het lastig om de weg te vinden naar leuk vrijwilligerswerk. Wat kunnen we hieraan doen? Meer gebruikmaken van social media? Of juist via de persoonlijke benadering? Iets heel anders? Vrijwilligerswerk 2.0, het lijkt mij een mooi gesprek om volgend jaar met elkaar te voeren.

 

Jolanda Langeveld, wethouder

j.langeveld@lisse.nl

 

Ga naar het begin