Waar zijn de vrouwen? (Lies Spruit)

Werkbezoek

Met de wethouders bezocht ik kortgeleden de ondernemers van winkels en horecagelegenheden die zich verzameld hebben onder de naam “Smakelijk Winkelen” op het Vierkant en de Heereweg. Een bijzonder initiatief van bevlogen ondernemers in een mooi authentiek stukje van Lisse. De grote hoeveelheid vrouwelijke ondernemers viel ons meteen op. Dat komen we niet zo vaak tegen! En we waren er met de in meerderheid vrouwen in het college van Lisse ook wel stiekem heel trots op.

Weinig zichtbaar

Vrouwelijke burgemeesters zijn er steeds meer en die zijn zichtbaar. Maar inmiddels zijn er natuurlijk veel meer vrouwen actief in eigen ondernemingen en op belangrijke posities bij bedrijven en instellingen. Zij zijn echter nauwelijks zichtbaar. Bij ontmoetingen met het bedrijfsleven, in besturen en op allerlei vergaderingen komen we meestal ook maar weinig vrouwen tegen. In de gemeenteraad zitten sinds jaar en dag veel minder vrouwen dan mannen. Dat is toch wel vreemd in een tijd waarin we steeds meer uitgaan van gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Dat kan anders

Het zal u niet verbazen dat wij het belangrijk vinden om in ons werk voor Lisse ook vrouwen tegen te komen met een mening, een missie of een idee. De samenleving is gebaat bij meer diversiteit. Het zou mooi zijn als bij instellingen en organisaties zowel mannen als vrouwen gelijkwaardig in een bestuur hun plek kunnen vinden. Daarnaast lijkt het ons in het nieuwe jaar 2020 een mooie uitdaging om bij allerlei bijeenkomsten over de toekomst van ons dorp met álle inwoners in contact te komen. En dus niet meer alleen met de meer traditionele grijze pakken! 

Een vrouwennetwerk

Op het genoemde werkbezoek en in latere contacten met anderen, hebben we gesproken over een concreet idee om in Lisse een vrouwennetwerk op te richten. Dat zou tot doel hebben om ambitieuze vrouwen uit Lisse en omgeving met elkaar in contract brengen. Dit contact kan leiden tot nieuwe inzichten en inspiratie, nuttige en lucratieve samenwerkingsverbanden en grotere bekendheid met elkaars bedrijf en werkzaamheden. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een betere vertegenwoordiging en zichtbaarheid van vrouwen.

Wie doet mee?

We vinden het leuk om in contact te komen met ondernemende vrouwen en in het bijzonder met vrouwen die het oprichten van een vrouwennetwerk willen ondersteunen. Als we positieve reacties ontvangen, willen we op of rond Vrouwendag op 8 maart een eerste netwerkbijeenkomst houden. 

Mede namens de wethouders,
Lies Spruit burgemeester Lisse

Stuur uw reactie aan 
burgemeester@lisse.nl

Ga naar het begin