Jeugdhulp is niet altijd hét antwoord

Wat zegt de Jeugdwet over jeugdhulp? Wat moet je als gemeente minimaal aan jeugdhulp inkopen? Dit waren mijn eerste vragen om grip te krijgen op de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het jeugdzorgdossier. Buiten kijf stond natuurlijk toen al dát we zorg moeten inkopen en aanbieden. Maar ook dat we problemen bij onze jeugd zoveel mogelijk willen voorkomen. Waar is vraag naar? Wat zien we? Is jeugdhulp altijd het antwoord, of is er meer nodig?

Veel vraag naar hulp

In 2020 moet de gemeente Lisse nieuwe contracten aangaan met jeugdhulpaanbieders. Als opdrachtgever is het belangrijk dat we weten welke zorgvragen onze jeugdigen hebben.

Het valt op dat er in onze regio en dus ook in Lisse veel vraag is naar hulp, als je het afzet tegen het landelijk gemiddelde. Daar is nog geen nadere verklaring voor. Ons Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is de oren en ogen in onze samenleving. Het JGT heeft een toename gemerkt van het aantal jeugdigen dat hulp nodig had en er zijn meer trajecten gestart.

(V)echtscheidingen en identiteitsproblemen

Veel jeugdigen hebben helaas last van de (v)echtscheidingsproblematiek van hun ouders/verzorgers. Een raadslid vroeg me of wij daar als gemeente wel verantwoordelijk voor zijn. Want de gemeente betaalt dan dus om de effecten van een vechtscheiding te verhelpen. Ja, dat klopt. Het doet me denken aan de opkomst van Whatsapp. Op de Mavo Uitermeer kregen wij hiermee te maken. Leerlingen hadden buiten schooltijd pesterijen via Whatsapp en op school ontaardde dit in hoogoplopende ruzies. En wie konden dit begeleiden? De docenten, want wegkijken was geen optie. En zo is dat ook met vechtscheidingen. We kunnen niet wegkijken en moeten jongeren helpen om ermee om te gaan. Naast echtscheidingsproblematiek constateert het JGT dat er jeugdigen zijn die identiteitsproblemen ervaren die te maken hebben met geloof. Dit gaan we nader onderzoeken.  

De juiste hulp bieden

Wat hebben scheidingen en identiteitsproblemen gemeen? De ouders/verzorgers spelen een grote rol. Een brede blik van de professional en ervoor zorgen dat hij of zij kan doen wat nodig is, zal helpen om de juiste hulp te bieden. En mogelijk gaat dat verder dan alleen maar jeugdhulp. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een kind zich zorgen maakt over of de huur wel betaald kan worden. Of als er nauwelijks te eten is. Jeugdhulp is in die gevallen niet de oplossing. Ik denk dat we in deze gevallen allemaal een steentje kunnen bijdragen door kinderen en/of ouders/verzorgers door te verwijzen naar de juiste hulp. Laten we samen de jeugdigen steunen die het nodig hebben.

Jeanet van der Laan
Wethouder
jvanderlaan@lisse.nl

Ga naar het begin