Klimaat: de nieuwe splijtzwam 

De gemeenteraad van Lisse heeft iedere maand een raadsvergadering en twee commissievergaderingen. Afgelopen november ging een commissievergadering voor het eerst over het Klimaatakkoord. De oproep van de raad was duidelijk: zorg dat het Rijk de kosten betaalt.

Kracht van Lisse

Alle Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens die commissie sprak de raad over de agenda van de VNG. Het belangrijkste onderwerp was instemmen met de voortgang van het Klimaatakkoord. Geen enkele politieke partij in Lisse twijfelt eraan dat de huizen van het gas af moeten en dat er op energie bespaard moet worden. Over het tempo waarin, verschilden de partijen wel iets van mening. Maar toch heel fijn dat de raad over zo’n complex onderwerp nagenoeg hetzelfde denkt en er samen uit wil komen.

De houding is positief-kritisch, maar de werkcultuur is ‘samen de schouders eronder’. Hier ben ik zo blij om! Internationaal en landelijk lijkt het klimaat partijen loodrecht tegenover elkaar te plaatsen. Ik zal er mijn stinkende best voor doen om dit niet in Lisse te laten gebeuren. Het Klimaatakkoord zou juist verbindend moeten werken. Klimaatverandering is van alle tijden en daar heeft de mens zeker invloed op, maar laten we elkaar niet bang maken. 

Drie belangrijke afspraken

Binnen het Klimaatakkoord zijn er afspraken gemaakt voor verschillende sectoren. Voor de gemeente zijn de sectoren Gebouwde Omgeving en Elektriciteit het belangrijkst. Hierin is een regierol voor de gemeente weggelegd.
 
Als we kijken naar deze twee sectoren, dan zijn er drie afspraken van groot belang:

  1. Het maken en vaststellen van een Regionale Energiestrategie (RES).
  2. Het verankeren van de RES in lokaal beleid. Dit doen wij door het maken van een Lissese Energiestrategie (LESS).
  3. Het maken en vaststellen van een Transitievisie Warmte (TVW). Hierop volgt het maken van een uitvoeringsplan warmte per wijk.

Financiële bijdrage van het Rijk

Lisse is aangesloten bij de regio Holland Rijnland. Voor het maken van de RES, heeft de regio € 1,2 miljoen ontvangen. Dit dekt de kosten die Lisse maakt.
Voor het maken van een LESS krijgen we geen vergoeding. Bij warmte komt het Rijk de gemeente tegemoet. Hoeveel en wanneer, dat is nog niet bekend.  

Tot slot: het Rijk komt de gemeente vooralsnog niet tegemoet in de kosten van personeel. Dit is een grote zorg. Op de jeugdhulp hebben we al een enorm tekort moeten slikken, dat kan niet nog een keer. Vandaar het Lissese voorstel op het congres van de VNG om voor voldoende geld te zorgen. Dit werd zonder wanklank door de ledenvergadering aangenomen! 

PS sorry voor alle afkortingen

Jeanet van der Laan
Wethouder
jvanderlaan@lisse.nl

Ga naar het begin