Ga naar de inhoud

Kopzorgen

Het landelijke politieke jaar is onlangs geopend door het kabinet in een informele setting. Goedlachse, vakantie-ontspannen bewindslieden werden bevraagd naar de koers van het aankomende politieke jaar. Daar hoorde ik Hugo de Jonge vrolijk, luid en duidelijk zeggen dat er meer geld voor jeugd wordt uitgetrokken. Nou zo vrolijk word ik er nog niet van. Zal het dan toch? Gaat het kabinet structureel meer geld uitgeven? Prinsjesdag komt in beeld, dus wordt de toonzetting financiëler, zo ook deze column.

Van jeugdzorg naar jeugdhulp

Sinds 2015 zijn de gemeentes onder andere verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Ieder kind moet de hulp krijgen die hij/zij nodig heeft. De gemeente draagt hier verantwoording voor. Voor het hele speelveld. Het gigantische speelveld. De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeentes is een gevolg van de wens om de jeugdzorg bij de bestuurslaag te beleggen die het dichtst bij kinderen en hun opvoeders staat. Tegelijkertijd mogen we ook niet meer spreken van zorg, maar van jeugdhulp. Maar nu hebben we flinke zorgen, vanwege de betaalbaarheid van deze jeugdhulp. De decentralisatie kwam naar de gemeentes, maar we moesten het wel met minder geld doen. 

Enough is enough

Lisse heeft in Holland Rijnland-verband, in totaal 13 gemeentes, gezamenlijk de jeugdhulp ingekocht en gecontracteerd. Dat doet het TWO - de tijdelijke werkorganisatie Jeugd - voor ons. Voor mijn portefeuille jeugd werk ik intensief samen met wethouder Van Kempen (Teylingen) en wethouder Van Trigt (Hillegom). We maken ons nu op voor de nieuwe inkoop van de Jeugdhulp (eind 2020) met in ons achterhoofd dat de financiën onvoldoende zijn. Met een ondertekende petitie aan het kabinet en de Tweede Kamer en een opdracht aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten laten heel veel gemeentes horen dat het Rijk structureel geld bij moet leggen. Ja, ook voor Lisse is dit nodig! 

Financiële situatie in Lisse

Wat zijn de cijfers in Lisse? Ten opzichte van de Rijksbijdrage, dat is geld dat de gemeente jaarlijks van het Rijk krijgt, heeft Lisse een tekort van een miljoen! Hallo, zeg! De gift van het kabinet is maar een kleine pleister op de wond. We krijgen 3 jaar op rij 290.000 euro, maar dan komen we nog zo’n 700.000 euro per jaar te kort op de jeugdhulp. En natuurlijk proberen we hier financieel op te sturen. Zo heeft Lisse besloten om qua betaling niet meer mee te doen aan het solidariteitsprincipe door alleen het gebruik van Lisse af te rekenen. Dat leverde dit jaar zeker wat op, maar het wordt tenietgedaan door de loonindexatie die we moeten bijbetalen. 

Eigenlijk moet ik mezelf corrigeren: dit zijn geen flinke zorgen, maar grote kopzorgen! Het kan niet dat het Kabinet de roep van gemeentes heeft gemist. Het kan wel dat ze geen gehoor geeft. Eens kijken of de uitspraken van Hugo de Jonge stand houden. 

Jeanet van der Laan
Wethouder
jvanderlaan@lisse.nl

Ga naar het begin