Ga naar de inhoud

Omgevingsvisie: Laat u weten wat u van onze keuzes vindt? 

Zoals u vast weet, werken we aan een omgevingsvisie. Hierin beschrijven hoe we Lisse ook de komende jaren levendig houden. We hebben in drie rondes velen van u gesproken of gehoord. Zowel online als op de markt, in het centrum en bij de Poelmarkt. 

Tevreden

De algemene indruk is en blijft dat u over het algemeen tevreden bent. Het is prettig wonen en vertoeven in Lisse. Uiteraard zijn er aandachtspunten en die vindt u vooral in wonen, de openbare ruimte en bereikbaarheid. U vindt het dorpse karakter waardevol, maar wilt ook ruimte voor woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of in leegstaande panden. Aandacht voor de openbare ruimte en met name groen vindt u belangrijk, net als goede stoepen en fietspaden. De goede bereikbaarheid van het dorp geldt wat u betreft voor zowel auto, fiets als openbaar vervoer. 

Meer bloemen en bomen

We hebben allerlei groepen gesproken met mensen van allerlei leeftijden. Ik was zelf bij een gesprek met onze kinderen op de buitenschoolse opvang. Zij genieten van de aardige mensen in Lisse en het fijne zwemmen in de Ringvaart. Wel mogen de speelplekken op sommige plekken wat uitdagender. En zij willen vooral meer bloemen en bomen. De natuurverenigingen in Lisse zijn het daar zeker mee eens. Het behoud van de natuur in Lisse is belangrijk, zeker met het oog op het klimaat. Ook zou het mooi zijn om de geschiedenis van Lisse op diverse plekken terug te laten komen. 

Aantrekkelijk centrum

Ons centrum is nog altijd in trek bij onze eigen inwoners, maar ook bij inwoners uit de omgeving. Veel winkelend publiek op zaterdag komt uit de regio. Dat willen we natuurlijk graag behouden. Ondernemers vinden dat er meer evenementen mogelijk moeten worden gemaakt op ’t Vierkant.

Fijne plek

U merkt, veel verschillende meningen, maar wel met een rode draad: het dorp is een fijne plek en dat moet zo blijven. Dat vraagt om een koers. Want om te behouden wat er is en te versterken, is het nodig keuzes te maken. De ruimte is schaars en we zullen goed moeten verdelen. We moeten toch her en der de lucht in om ervoor te zorgen dat onze jongeren en ouderen in een appartement kunnen blijven wonen. En laten we eens kijken hoe we binnen ons winkelcentrum ruimte geven voor evenementen en gecombineerde functies om het centrum levendig te houden. 

De juiste keuzes?

Binnenkort kunt u de omgevingsvisie bekijken en aangeven wat u ervan vindt. Hebben we de juiste keuzes gemaakt of kan het op sommige onderdelen anders? We hebben velen van u gesproken en de belangen zijn niet altijd gelijk. Toch heeft een ieder het belang van Lisse nu en in de toekomst goed voor ogen. Wat u van onze plannen vindt, is belangrijk voor ons. U kunt schriftelijk reageren of telefonisch. De termijn is van donderdag 26 augustus tot en met woensdag 6 oktober. Zie ook onze webpagina 'Inzoomen'.

We horen u graag!
Jolanda Langeveld, wethouder
j.langeveld@lisse.nl

 

Ga naar het begin