Een druk jaar voor de boeg

Dit jaar staat er weer veel op de gemeentelijke planning. Als het ook maar even kan, vragen wij u naar uw mening, visie en wensen. Alleen kan dat helaas al maanden niet fysiek. Daarom hebben we geprobeerd u zoveel mogelijk te bereiken via ons digitale panel, digitale gesprekken en ook telefonisch. Al is het jammer dat je dan elkáárs meningen niet altijd hoort. Horen wat een ander vindt en waarom is namelijk ook waardevol. Zo wegen we met elkaar de meningen en belangen af om een weloverwogen keuze te maken. Ik hoop daarom dat we elkaar later dit jaar weer kunnen ontmoeten.

Uw omgeving

Rond de zomer is het concept van de omgevingsvisie klaar. Het is het resultaat van gesprekken waaraan u misschien wel heeft deelgenomen. Verder hebben we input gehaald uit bestaande beleidsstukken. We doen in deze omgevingsvisie uitspraken over de toekomst van ons mooie dorp. Welk dorp willen we zijn, wat is daarvoor nodig en welke keuzes horen daarbij, met de beperkte ruimte in gedachten? We komen rond de zomer bij u terug om te horen wat u van het resultaat vindt.

Verkeer

Ook zijn we gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie en een programma daarbij. In dit programma maken we onder andere keuzes over verkeersstromen, fietsroutes, verkeersveiligheid en parkeren. Via onze digitale enquête hebben wij inwoners gevraagd naar hun beleving van mobiliteit in Lisse. Bijvoorbeeld, kiest u voor de auto of fietst of loopt u liever? Wat zijn dan de routes en heeft u verbeterpunten? 

Wonen

We zijn ook druk bezig met het uitwerken van ons woonprogramma. Zo werken we de zelfbewoningsplicht verder uit. Bovendien gaan we aan de slag met een woon-, zorg- en welzijnsprogramma. Immers, niet alleen ergens kunnen wonen is belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de voorzieningen en de structuur in de wijk spelen een rol. We gaan daarmee aan de slag met u en onze partners.

Maatschappij

We zetten ook een stap in het uitwerken van onze maatschappelijke agenda. Hierin staan de maatschappelijke vraagstukken en trends van dit moment. Ook gaan we aan de slag met gezondheid van lichaam en geest. En zeer binnenkort bespreken we de ouderennotitie. Wat is er nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen? Hiervoor hebben we input gekregen van professionals, belangenbehartigers en ouderen zelf.

Integrale toegang

Tot slot gaat dit jaar de integrale toegang van start. U gaf ons eerder aan soms te verdwalen in het systeem met alle loketten. Daarom zijn wij en onze partners momenteel druk met het organiseren van één plek waar u terecht kunt voor alles. Binnenkort hoort u daar meer over.

Kortom, het wordt bepaald geen saai jaar. Er is werk aan de winkel. En dat is maar goed ook, want ook of misschien wel juist in tijden van corona hebben we behoefte aan een fijne leefomgeving!

Jolanda Langeveld, wethouder

j.langeveld@lisse.nl

Ga naar het begin