Niet aan de zijlijn staan, maar meedoen

Ik hoop dat u heeft genoten van de zomervakantie, ondanks de nationale en internationale coronamaatregelen. Het was misschien anders dan anders, maar we konden gelukkig toch op vakantie als we wilden. Inmiddels zijn we, hopelijk goed uitgerust, weer aan het werk of naar school.

 

Fysiek

Ook onze negentien raadsleden en een aantal commissieleden, uw volksvertegenwoordigers, zijn na een welverdiend reces weer aan de slag gegaan. Voor hen is het uiteraard net zo’n gek jaar als voor u. En digitaal vergaderen is echt heel anders dan fysiek. De werkenden onder u zullen het beamen. Gelukkig vergaderen de raad en de commissies sinds juni weer in het gemeentehuis, maar helaas zonder publiek. En natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

 

Publiek

Woensdag 16 september is de eerste raadsvergadering. U kunt deze volgen via internet, hiervoor verwijs ik u naar www.lisse.nl. Ik kijk uit naar het moment dat de raadsvergaderingen weer met publiek kunnen plaatsvinden. Want dáár wordt invloed uitgeoefend op dingen waar u en ik mee te maken krijgen in ons dagelijks leven. Het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor hoe we wonen, werken en voor onze vrijetijdsbesteding. Zo bepaalt de gemeenteraad namens alle inwoners welke richting we opgaan als gemeente en of die richting past bij de afspraken die zijn gemaakt.

 

Leefomgeving

Denk aan de uitvoering en invulling van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Of aan de bouw van woningen. De raad houdt zich ook bezig met taken en bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid en handhaving. En met het beheer en onderhoud van wegen, openbaar groen, afval en sport- en culturele voorzieningen. Allemaal zaken dus die uw leefomgeving betreffen. En dan moeten de raadsleden ook de gemeentelijke portemonnee nog in de gaten houden.

 

Meebeslissen

Kortom, raadslid zijn betekent meebeslissen over de toekomst namens iedereen die gestemd heeft. Daarom vind ik dat raadswerk van ons allemaal de aandacht en waardering moet krijgen die het verdient. Deze raadsperiode duurt nog anderhalf jaar, met of zonder corona. Over een goed jaar gaan alle politieke partijen weer op zoek naar inwoners die het stokje van de huidige raadsleden willen overnemen. Die hun werk willen voortzetten. Ik doe daarom een oproep.

 

Politiek Actief

Aan de zijlijn staan mopperen is natuurlijk makkelijk, maar levert tegelijkertijd weinig op. Terwijl je als raadslid wél verschil kunt maken. Is het misschien iets voor u om mee te denken en mee te besturen? Om invloed uit te oefenen op uw en mijn leefomgeving? Ontdek het tijdens de bijeenkomsten ‘Politiek Actief’, die in het najaar georganiseerd worden. Ik nodig u graag uit om deel te nemen. En ik hoop dat u in de toekomst wilt bijdragen aan het besturen van onze mooie gemeente!

 

Kees van der Zwet, wethouder

k.vanderzwet@lisse.nl

Ga naar het begin