Lisse besturen in de coronatijd (Lies Spruit)

Bijzondere tijden

Deze tijd waarin het coronavirus centraal staat, is voor ons allemaal ingewikkeld. Het is een moeilijke periode waar iedere inwoner de gevolgen van merkt. Gelukkig volgen de meeste mensen de aanbevelingen zo goed mogelijk op. Ik vind het mooi om te zien hoe we ons kunnen aanpassen als dat echt nodig is!
 

Een leeg gemeentehuis

Voor de medewerkers van de gemeente, het college en de gemeenteraad is het dagelijks werk flink ontregeld. Iedereen werkt thuis en overleggen vinden plaats via telefoon en computer. Openbare bijeenkomsten zijn geannuleerd. De normale bezigheden staan op de achtergrond. Een groot deel van de tijd gaat naar alle acties die nodig zijn als gevolg van de crisismaatregelen en het organiseren van de handhaving. De medewerkers die daarmee bezig zijn, hebben het superdruk. Ook het klantcontactcentrum en het team communicatie draaien extra uren om iedereen zo goed mogelijk te informeren en alle vragen te kunnen beantwoorden. Anderen die het nu juist iets minder druk hebben, bieden gelukkig volop hulp aan.
 

Wethouders

Voor het college zijn drie zaken nu erg belangrijk. Ten eerste houden de wethouders in de gaten of de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook krijgen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar samen met alle instellingen werken we daar hard aan. Geholpen uiteraard door allerlei mooie initiatieven van inwoners, zoals we dat ook gewend zijn in Lisse. Verder staan we in nauw contact met alle organisaties en verenigingen om te horen hoe het gaat. En om zo mogelijk bij te dragen aan oplossingen voor problemen. Ook in de toekomst willen we immers dat er nog actieve verenigingen zijn. Tot slot volgen we nauwgezet welke financiële maatregelen het Rijk neemt om de economische gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden. We hebben daarover contact met alle betrokkenen en doen wat nodig is.
 

Gemeenteraad

De gemeenteraad kan onder de huidige omstandigheden niet compleet bij elkaar komen. Er wordt gewerkt aan het organiseren van digitale raadsvergaderingen, zodat het raadswerk door kan gaan. Dit wordt een openbaar toegankelijk systeem; inwoners en de pers kunnen de vergadering dan ook volgen. En betrokkenen kunnen inspreken. De wet schreef voor dat raadsleden fysiek in de raadzaal moeten zijn om te mogen stemmen. Dat is heel kort geleden aangepast: stemmen kan nu ook digitaal. Waarschijnlijk gaat de gemeenteraad vanaf mei tijdelijk op deze manier werken.

U ziet het, we proberen te doen wat nodig is om Lisse goed te blijven besturen. Blijf gezond en blijft u alstublieft de maatregelen opvolgen. Samen komen we hier doorheen!

Lies Spruit, burgemeester

Lspruit@lisse.nl

Ga naar het begin