In gesprek over de toekomst

Lisse is een heel fijn en mooi dorp, maar er zijn altijd zaken die beter kunnen. Veel verschillende onderwerpen vragen nu onze aandacht, zodat we in de toekomst ook alles op orde hebben. Belangrijke onderwerpen die we samen met onze inwoners willen bespreken. Dus met inwoners – jong en oud - en met de ondernemers. Daarom werken het college en de gemeenteraad aan een toekomstvisie. Dit noemen we de Omgevingsvisie Lisse. We zijn dit trouwens ook verplicht op het moment dat in 2022 de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. 

 

Genoeg gespreksstof

We hebben vorig jaar in de eerste Week van de Omgevingsvisie op diverse plekken in Lisse gesprekken gevoerd. Ik heb de gesprekken als zeer waardevol ervaren. Het ging over grote onderwerpen, maar soms ook over kleinere zaken die u bezighouden. Ondanks de kou en het slechte weer nam u de tijd om even stil te staan en het gesprek aan te gaan. Er was genoeg gespreksstof!

 

Onderwerpen uitdiepen

Over de onderwerpen die aan bod kwamen, voeren we in de tweede Week van de Omgevingsvisie het gesprek met u. We gaan dieper in op diverse vraagstukken. Het gaat daarbij onder meer om: hoe willen we dat Lisse er in de toekomst uitziet? Waar en hoe wonen we dan, waar en hoe werken we, hoe richten we de woonwijken in en wat vinden we daarin belangrijk? Hoe gaan we om met verkeer en parkeren? En hoe voldoen we aan de eisen van het Rijk voor het opwekken van alternatieve energie? 

 

Hoe we verder praten

Door Corona hebben we wat vertraging opgelopen in de planning. Daardoor zijn we helaas niet zoals de bedoeling was in juni bij u teruggekomen met de tweede Week van de Omgevingsvisie. Dat is oktober geworden. Uiteraard hebben we door de maatregelen een andere vorm moeten bedenken voor het programma dat we hadden gemaakt. Fysieke gesprekken en inloopavonden worden grotendeels vervangen door digitale bijeenkomsten, zoals online platforms en diverse digitale groepsgesprekken. Daarnaast zijn er -in beperkte vorm- fysieke gesprekken. Dat zal zijn met onder andere basisschoolkinderen en middelbare scholieren.

 

Volgens de Omgevingswet

Het was best een uitdaging om te bedenken wat we met elkaar kunnen organiseren in deze tijd. We willen immers wel zo veel mogelijk mensen bereiken. Maar het was ook leuk om te doen! Al met al is het een breed en mooi programma geworden. Ik vind het ook goed passen bij de nieuwe manier van werken volgens de Omgevingswet. Denken in mogelijkheden en participatie met inwoners staan immers centraal in deze nieuwe aankomende wet.

 

8 t/m 18 oktober

De ‘Week van de Omgevingsvisie’ vindt plaats van 8 tot en met 18 oktober. Ik hoop u ergens in die periode -digitaal- te mogen ontmoeten!

 

Jolanda Langeveld, wethouder

j.langeveld@lisse.nl

Ga naar het begin