Coalitieakkoord 2018-2022

Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen!

Een nieuwe collegeperiode ligt voor ons. Met elkaar willen we actief aan de slag, passend bij de belangrijke ontwikkelingen waarvoor Lisse staat. Coalitiepartners CDA, Nieuw Lisse en D66 kiezen hierbij voor een akkoord op hoofdlijnen. Een akkoord dat ruimte biedt voor verbinding met de raad, met bewoners, bedrijven, instellingen, omliggende gemeenten en andere organisaties.

Dit akkoord bestaat uit de volgende delen:

  • Drijfveren voor bestuur
  • Koers voor beleid
  • Actuele vraagstukken
  • Financiële afspraken
  • Portefeuilleverdeling
Ga naar het begin