Ga naar de inhoud

Buurtgericht werken

Fotografie Sven vd Vlught
Monique van der Weijden

Lisse werkt buurtgericht. Dat betekent dat wij Lisse hebben verdeeld in buurtclusters. Onder deze buurtclusters vallen verschillende buurten. Op de buurtpagina ziet u informatie die speciaal voor uw buurt geldt.

De buurtgerichte aanpak heeft allerlei voordelen. Zo vergroot het de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt. Daar draagt u zelf aan bij, want buurtgericht werken betekent ook dat inwoners zich met elkaar inzetten voor de buurt. De gemeente denkt mee en ondersteunt. Zo vergroot buurtgericht werken de aandacht voor elkaar.

Samen oplossen

Een voorbeeld. U voelt zich onveilig in het park aan de overkant van de straat. Misschien zou u geholpen zijn met extra verlichting. Wij stellen het dan op prijs als u dit aan ons laat weten. Misschien heeft u zelfs al een oplossing bedacht. Samen bekijken we dan wat er mogelijk is om uw gevoel van veiligheid te vergroten.

Een vast aanspreekpunt

Wethouder Cees Ruigrok is portefeuillehouder van het buurtgericht werken. Uw vaste aanspreekpunt is buurtregisseur Monique van der Weijden. Bij haar kunt u terecht met al uw vragen, klachten en plannen en zij zorgt ervoor dat u antwoord krijgt. Monique ondersteunt ook bij activiteiten in de buurt. U bereikt haar via 14 0252 en gemeente@lisse.nl.

College on tour bij u in de buurt

Wilt u praten met burgemeester en wethouders over uw eigen buurt? Dan komt het college – op uw verzoek- bij u in de wijk om actuele zaken te bespreken. Stuur hiervoor een e-mail aan m.vanderweijden@hltsamen.nl. Geef hierin aan over welk actueel onderwerp u in gesprek wilt.

Wilt u weten in welke buurt u woont?
Vul in het formulier hier onder uw adres en huisnummer is en klik op opzoeken.