Binnenterrein Bloemenbuurt  


Gemeente Lisse is aan het onderzoeken hoe het binnenterrein in de Bloemenbuurt verbeterd kan worden. Het gaat om het binnenterrein wat tussen de Narcissenstraat, Geraniumstraat, Broekweg en de Gasstraat (zie afbeelding). Hierover hebben direct omwonenden op 24 september 2020 een brief ontvangen.

Plannen om het binnenterrein te verbeteren

Op dit moment ligt het binnenterrein braak. De gemeente ziet echter mogelijkheden om dit terrein op de knappen. Hiervoor zijn verschillende plannen bedacht door de gemeente. Een van de plannen is om de sloot op het terrein te verbreden. Dit is nodig om het extra water vanuit Lisse op de kunnen vangen na bijvoorbeeld een hevige regenbui. Omdat dit een noodzakelijke oplossing is voor deze buurt in Lisse, wordt dit plan zeker uitgevoerd. Een ander plan is om de locatie beschikbaar te stellen voor tiny houses. Tiny houses zijn duurzame kleine woningen die bij voorkeur zelfvoorzienend zijn en niet op gas en mogelijk elektriciteit zijn aangesloten. De gemeente wilt tiny houses faciliteren om op deze manier een duurzame nieuwe woonvorm aan te kunnen bieden. Verder op deze pagina wordt hier verder op ingegaan. Ook is te lezen via de links naar de verslagen hoe de gemeente Lisse is gekomen op het idee van tiny house woningen.

Mening over de plannen van omwonenden

In Lisse telt en doet iedereen mee, daarom willen wij samen met de direct omwonenden van het terrein onderzoeken hoe we deze plannen het beste mogelijk kunnen maken. In verband met de coronamaatregelen kunnen wij geen bijeenkomst organiseren op locatie. Daarom is op 12 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur een digitale bijeenkomst (webinar) voor omwonenden geweest. Bekijk de webinar onder de tekst. Tijdens deze bijeenkomst zijn er al veel vragen gesteld en nieuwe ideeën voor het binnenterrein van de Bloemenbuurt gedeeld. Bedankt daarvoor!

Wij willen graag de mening en ideeën van alle omwonenden horen en meenemen. Daarom was het mogelijk om tot en met 27 oktober een reactie achter te laten in een online enquête. Alle reacties nemen wij mee naar de gemeenteraad. Zij nemen een besluit over het verbeteren van het binnenterrein.

Mening over de plannen van tiny house geïnteresseerden

Tijdens de laatste informatieavond in juni 2019 is afgesproken dat de gemeente geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De afgelopen maanden heeft de gemeente een locatieonderzoek (ruimtelijke verkenning) uitgevoerd. Daarbij zijn alle opties voor tiny houses op gemeentegrond in het dorp onder de loep genomen. Een locatie in het buitengebied van Lisse is daarbij niet mogelijk. Hier gelden strikte provinciale regels, er mag niet gebouwd of gewoond worden. Uit het onderzoek is als meest geschikt naar voren gekomen het binnenterrein achter de woningen aan de Narcissenstraat, de Gasstraat, de Geraniumstraat en de Broekweg. Wij willen op termijn samen met alle belanghebbenden kijken hoe we de tiny houses het beste kunnen inpassen op dit terrein. Ook bekijken we het verbreden van de sloot aldaar om wateroverlast na hevige regenbuiten te voorkomen.

Via een enquête hebben wij gevraagd aan tiny house geïnteresseerden of deze locatie aanspreekt. Tot en met 27 oktober was het mogelijk om daarop te reageren. Deze reacties nemen wij mij in het raadsbesluit.

Vervolgproces

Nadat de gemeente bij zowel de geïnteresseerden als omwonenden informatie heeft opgehaald over het plan wordt dit met de gemeenteraad gedeeld. Van de omwonenden delen we wat er wordt gedacht over het plan. Van de geïnteressseerden delen we wat zij van de locatie vinden. De gemeenteraad neemt mede op basis van deze informatie een besluit over het plan. Als er positief wordt besloten, gaan we met elkaar verder om het plan een stap verder te brengen! De gemeente is op dit moment alleen nog bezig met het ophalen en delen van informatie. Zodra er meer bekend is over eventueel aanmelden als geïnteresseerde voor een tiny house plek wordt dit op deze website gedeeld. Ook op website van Tiny House Lisse kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor nieuwe ontwikkelingen.

5 meest gestelde vragen tijdens het webinar:

  1. Hoeveel tiny houses komen er op het terrein?

Als er tiny houses op het terrein komen is het nog niet bekend hoeveel dat er zijn. We gaan er vanuit dat er tussen de 5 en 15 huisjes mogelijk zijn.

2. Blijven de bomen staan op het binnenterrein? Blijft de speeltuin?

Zodra de gemeenteraad besluit om tiny houses op het binnenterrein mogelijk te maken, maken we met omwonenden en tiny house-geïnteresseerden (die dat willen) een plan voor de inrichting van het terrein. Daarbij komt onder andere ok dit aan de orde. Het gaat om het terrein dat nu braak ligt, naast de speeltuin. De speeltuin blijft dus staan.

3. Hoe is het terrein bereikbaar?

Het terrein is bereikbaar via de straat tussen de Geraniumstraat en de Broekweg, zoals deze nu ook bereikbaar is.

4. Waarom is extra waterberging nodig?

De extra waterberging is nodig om het water op te vangen bij bijvoorbeeld hevige regenbuien. Hierdoor wordt overlast door water voorkomen.

5. Wordt de mening en de ideeën van omwonenden meegenomen in het door de raad te nemen besluit?

Alle meningen en ideeën van omwonenden zijn input voor het te nemen besluit door de gemeenteraad.

Andere gestelde vragen:

  1. Worden tiny houses aangesloten op voorzieningen, zoals elektra, riool en gas?

We streven naar zo duurzaam mogelijk. Bij voorkeur zelfvoorzienend, wat betekent dat ze alleen aangesloten zijn op water (en riool). De tiny houses worden sowieso niet aangesloten op het gasnet.

2. Wat is de impact van de tiny houses op flora- en fauna en biodiversiteit?

De impact hiervan is nog niet bekend. Als er tiny houses komen wordt hier onderzoek naar gedaan. Dit is ook afhankelijk van de inrichting van het terrein die met omwonenden en eventueel tiny house geïnteresseerden wordt gemaakt. Indien nodig maatregelen getroffen om flora- en fauna geen schade toe te brengen en de biodiversiteit in stand te houden.

3. Wat is de impact van de tiny houses op de parkeerdruk?

De verwachting is dat de impact op de parkeerdruk laag/niet is. Het is de bedoeling dat tiny house bewoner op eigen terrein parkeren. Daarnaast kiezen deze bewoners ervoor om duurzaam te leven. Het is mogelijk om alternatieven te onderzoeken als een deelauto.

4. Is het wel veilig?

Het terrein, de tiny houses en de bewoners moeten aan veiligheidsregels voldoen die overal en voor iedereen gelden. Deze regels zorgen ervoor dat het veilig is.  

5. Wordt het terrein verkocht of verhuurd aan tiny house bewoners?

Het is nog niet bekend of het terrein verkocht of verhuurd wordt aan tiny house bewoners.

Ga naar het begin