Ga naar de inhoud

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 is de gemeenteraadsverkiezing in Lisse. Op deze pagina vindt u hier alle informatie over.

U gaat toch ook stemmen? 

 

Lijst politieke partijen en kandidaten gemeente Lisse

 1. Nieuw Lisse
 2. CDA
 3. D66
 4. VVD
 5. SGP-ChristenUnie
 6. PvdA

Kandidatenlijst politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen Lisse  (pdf)

Raadgevend referendum Wiv 2017

Ook is er op woensdag 21 maart 2018 een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat vindt u op de website van de Referendumcommissie.

 

Stembureaus

U kunt als inwoner van Lisse op 21 maart 2018 stemmen bij alle stembureaus in de gemeente. De stembureaus zijn op deze dag van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend. Alle stembureaus in Lisse zijn te bezoeken door kiezers met een lichamelijke beperking. 

Stemlocaties in Lisse zijn:

 • Woonzorgcentrum Rustoord, Rustoord 2
 • Sportcentrum De Waterkanten, Sportlaan 21 
 • Cardea, Broekweg 112
 • De Lisbloem, Orion 2         
 • De Klister, Heereweg 105    
 • De Kleine Engel, Heereweg 461 
 • Dienstencentrum De Beukenhof, Eikenlaan 2A         
 • Gebouw Postduivenvereniging, Ruishornlaan 29A     
 • 't Poelhuys, Vivaldistraat 4       
 • Gebouw ’t Speelkwartier, Hannie Schaftlaan 1A 
 • De Tweemaster, Gerard Doustraat 50
 • Buurthuis Salvatori, Wagenstraat 33

 

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs (mag op dag van stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn): 

  • Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs
  • paspoort of identiteitskaart uit EER-land of Zwitserland of rijbewijs uit EER-land
  • Nederlands vreemdelingendocument

 • stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen of stempas voor het referendum 

 

Wanneer ontvangt u uw stempas?

U krijgt de stempas(sen) op vrijdag 2 maart 2018 in uw brievenbus. Deze krijgt u van de gemeente waar u op 5 februari 2018 staat ingeschreven. De kandidatenlijst ontvangt u op vrijdag 9 maart.

Geen stempas (meer)?

Heeft u geen stempas(sen) ontvangen of bent u ze kwijt? Dan kunt u deze tot 20 maart 2018, 12.00 uur, aanvragen bij de publieksservice Burgerzaken in het gemeentehuis. 

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Lisse als:

 • u in de gemeente Lisse woont en daar op 5 februari 2018 staat ingeschreven;
 • u 18 jaar of ouder bent;
 • u de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een ander land van de Europese Unie. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
 • u niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter. Bijvoorbeeld als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling.

U mag stemmen voor het referendum als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

 

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?

Dan mag u alleen stemmen als u dit kunt aantonen. Neem daarvoor mee naar het stembureau:

 • kopie van proces-verbaal van politie of gemeente
 • stempas(sen)
 • pasje waar uw pasfoto en volledige naam op staat

 

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Deze persoon moet ook in Lisse wonen. Dit geldt niet voor uw stem over het referendum. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Via de stempas:

 1. vul de achterkant van uw stempas in;
 2. u en de gemachtigde ondertekenen de stempas;
 3. geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs (deze mag gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien).

Via een aanvraagformulier volmacht (pdf):

 1. u en de gemachtigde moeten het formulier ondertekenen;
 2. u levert deze voor 16 maart 2018 in;
 3. de gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar de gemeente.

Dit kan op meerdere manieren: 

 1. inscannen en digitaal opsturen naar gemeente@lisse.nl
 2. per post versturen naar de gemeente Postbus 200, 2160 AE Lisse, ter attentie van Team verkiezingen
 3. inleveren op het gemeentehuis (zonder afspraak)

 

Meenemen als gemachtigde

Bent u gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem deze documenten mee naar het stembureau:

 • eigen stempas en identiteitsbewijs
 • machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van persoon die u gemachtigd heeft

Heeft u een volmachtbewijs? Dan hoeft u naast uw eigen stempas en identiteitsbewijs alleen de volmacht mee te nemen. U kunt alleen voor een ander een stem uitbrengen op het moment dat u ook voor uzelf stemt. Een gemachtigde mag maximaal 2 stemmen uitbrengen voor anderen. 

Verhuizing en stemmen in een andere gemeente

Bent u na 5 februari 2018 naar een andere gemeente verhuisd? Wilt u voor de gemeenteraadsverkiezing stemmen, dan kan dat alleen in uw oude gemeente niet meer in uw nieuwe gemeente.

U kunt wel voor het referendum in uw nieuwe gemeente stemmen. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen bij uw oude gemeente. Dit is iets anders dan een stempas, met een kiezerspas kunt u namelijk landelijk stemmen. 

Wilt u buiten Lisse voor het referendum stemmen? Dan moet u bij de gemeente Lisse hiervoor een kiezerspas aanvragen, dat kan niet met uw stempas. 

Filmpjes over de gemeenteraadsverkiezingen