Ga naar de inhoud

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 was de gemeenteraadsverkiezing in Lisse en het referendum op de inlichtingenwet (Wiv). Op deze pagina vindt u hier alle informatie over.

Verdeling

Het aantal stemmen is over de partijen als volgt verdeeld:

StemmenZetels
1. Nieuw Lisse22804
2. CDA23055
3. Democraten 66 (D6620094
4. WD17573
5. SGP-ChristenUnie11952
6. Partij van de Arbeid (PvdA)8541
Totaal1040019


Er zijn 61 blanco stemmen uitgebracht.

Deze uitslag betekent dat als raadslid gekozen zijn:

 • John de Bruin,
 • Jacqueline van Dooren,
 • Mariëtte Hulsbergen-de Visser,
 • Jeanet van der Laan,
 • Jolanda Langeveld,
 • Ben Lanser,
 • Jeanette Loos-Trompert,
 • Gerrit Meiland,
 • Frank Mélotte,
 • Guus Mesman,
 • Tim Ravesteijn,
 • Bas van Riel,
 • Cees Ruigrok,
 • Vincent Scheurwater,
 • Wim Slootbeek,
 • Martijn Tibboel,
 • Rob Veldhoven,
 • Cobi van der Wiel,
 • Kees van der Zwet.


De komende dagen besluiten de gekozen leden of zij een raadszetel aanvaarden. Op 29 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Het opkomstpercentage was 57,8%.

Voorlopige uitslag referendum op de inlichtingenwet (Wiv)

Dit is de voorlopige uitslag:

 • aantal geldige stemmen voor: 5353 (54,1 %)
 • aantal geldige stemmen tegen: 4156 (42 %)
 • aantal blanco stemmen: 389
 • aantal ongeldige stemmen: 34

Het opkomstpercentage was 56,8%

 

Lijst politieke partijen en kandidaten gemeente Lisse

 1. Nieuw Lisse
 2. CDA
 3. D66
 4. VVD
 5. SGP-ChristenUnie
 6. PvdA

Kandidatenlijst politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen Lisse  (pdf)

Lees alles over de verkiezingen in Lisse Verkiezingskrant (pdf).

Raadgevend referendum Wiv 2017

Ook was er op woensdag 21 maart 2018 een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat vindt u op de website van de Referendumcommissie.