Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester, 3 wethouders en een gemeentesecretaris.

Als u contact wil opnemen met het college van burgemeester en wethouders dan kan dat via telefoonnummer 14 0252. Vraagt u dan naar het bestuurssecretariaat van Lisse. Of stuur een mail naar het bestuurssecretariaat.

 

De burgemeester

Burgemeester Lies Spruit is voorzitter van de raad en voorzitter van het college. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer.

 

De wethouders

Het college van Lisse bestaat op dit moment uit de wethouders Kees van der Zwet, Jeanet van der Laan en Jolanda Langeveld.

 

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college. Jan Schellevis is secretaris bij de gemeente Lisse.


Burgemeester Lies Spruit

T: 14 0252

burgemeester@lisse.nl

Portefeuille

 • Brandweer
 • Openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Handhaving
 • Crisisorganisatie
 • Integriteit 
 • Personeel en organisatie
 • Internationale betrekkingen
 • Juridische zaken
 • Participatie
 • Communicatie
 • Keukenhof

Wethouder Kees van der Zwet

1e Locoburgemeester

T: 0252 - 140 252

k.vanderzwet@lisse.nl

CDA

Portefeuille

 • Financiën 
 • Economische zaken
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en landschap
 • Openbare ruimte
 • Milieu en afval
 • Flower Science
 • Beukenhof
 • Ter Specke/FC Lisse

Wethouder Jeanet van der Laan

2e Locoburgemeester 

T: 14 0252

j.vanderlaan@lisse.nl

D66

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief vergunningen)
 • Greenport
 • Onderwijs 
 • Jeugd (inclusief jeugdzorg)
 • Sport (inclusief bewegen)
 • Accommodatiebeleid 
 • Speelruimte
 • Kunst
 • Monumenten
 • Cultuur
 • Duurzaamheid
 • Vliegtuiglawaai
 • Regiozaken (algemeen)
 • Museum De Zwarte Tulp

Wethouder Jolanda Langeveld

3e Locoburgemeester 

T: 14 0252

j.langeveld@lisse.nl

NieuwLisse

Portefeuille

 • Transformatie 3D
 • Welzijn en zorg
 • Participatiewet/werk en inkomen
 • Maatschappelijke opvang
 • Volksgezondheid
 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Wonen
 • Verkeer en infrastructuur
 • Dienstverlening
 • Digitalisering
 • Smart City

Gemeentesecretaris Jan Schellevis

T: 14 0252

jschellevis@lisse.nl

De gemeentesecretaris, Jan Schellevis, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Ga naar het begin