Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een instrument van de raad, dat erop gericht is de raad te ondersteunen in zijn controlerende taak. Het is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. 

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is in 2007 ontstaan.

Ga naar het begin