Commissie Ruimte en Infrastructuur

Taken en werkwijze

De commissie Ruimte en Infrastructuur adviseert en overlegt over Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Weg- en Waterbouw, Milieu- en Bouwkunde, Algemene Dienst en Reiniging en Plantsoendienst.

 

De commissie Ruimte en Infrastructuur heeft de volgende taken:

  • Het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de bovengenoemde onderwerpen
  • Het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging
  • Voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen


De commissie vergadert 1 keer per maand, deze vergadering is openbaar.

De vergaderagenda en -stukken vindt u vanaf de woensdag na de vergadering van het presidium op de datum van de vergadering op de vergaderkalender.

Ga naar het begin