Ga naar de inhoud

Hoorzitting commissie bezwaarschriften en klachten

Hoorzitting commissie bezwaarschriften en klachten
 

Datum

Dinsdag 29 november 2022
 

Plaats  

Gemeentehuis Lisse, Heereweg 254
 

Agenda

20.00 uur         Bezwaar gericht tegen het besluit van het college om een last onder bestuursdwang op te leggen om de in dit besluit genoemde overtreding te beëindigen en beëindigd te houden op het perceel Heereweg 433A te Lisse.

20.30 uur         Bezwaar gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een nieuwe condensor op de locatie Heerweg 246 te Lisse.

De stukken die betrekking hebben op bovenstaande zaken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie. Wilt u ze inzien? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin