Hoorzitting commissie bezwaarschriften en klachten

  • Datum: Donderdag 9 december 2021
  • Plaats: Bestuurscentrum Voorhout, Raadhuisplein 1


Agenda:

19.30 uur: Bezwaar gericht tegen het invorderingsbesluit van het college van een last onder dwangsom wegens strijdig gebruik van de locatie Westerdreef 49 te Lisse.

De stukken die betrekking hebben op bovenstaande zaken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie. Wilt u ze inzien? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin