Ga naar de inhoud

Hoorzitting commissie bezwaarschriften en klachten

  • Datum: Dinsdag 17 mei 2022
  • Plaats: Gemeentehuis Lisse, Heereweg 254, 2161 BS Lisse


Agenda:

19.30 uur

  • Vier bezwaarschriften gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van de eerste verdieping van een kantoorgebouw tot logiesgebouw ten behoeve van het tijdelijk (voor tien jaar) huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Heereweg 333 te Lisse.

 

De stukken die betrekking hebben op bovenstaande zaken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie. Wilt u ze inzien? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin