Ga naar de inhoud

Rectificatie Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting Lisse 2020

Publicatiedatum:
dinsdag 29 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenRectificatie Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting Lisse 2020

Rectificatie Gemeenteblad 2019, 316269 en overheid.nl, i.v.m. het niet kunnen verwerken van de wijzigingen in de originele (geldende) publicatie van 2020.

 

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING PRECARIOBELASTING LISSE 2020

Artikel 1

Onderdeel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting Lisse 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

was:

 

Hoofstuk 2 Terrassen

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

2.1.1

een terras, per m2, per jaar:

€ 7,10

2.1.2

een zomerseizoen-terras, per m2, per zomerseizoen:

€ 4,75

 

wordt:

 

Hoofstuk 2 Terrassen

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van:

 

2.2.1

een terras, per m2, per jaar:

€ 0,00

2.2.2

een zomerseizoen-terras, per m2, per zomerseizoen:

€ 0,00

Artikel 2
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

  • 2.

    De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting Lisse 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2020

Mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

Mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Ga naar het begin