Ga naar de inhoud

Raadsbesluit Transitievisie Warmte 1.0 Lisse

Publicatiedatum:
maandag 17 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie



Raadsbesluit Transitievisie Warmte 1.0 Lisse

De raad van de gemeente Lisse,

 

gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2021 met als onderwerp Transitievisie Warmte 1.0

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

 

besluit:

 

1. De Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen (bijlage 1) met daarin de volgende sporen;

 

 • a.

  we gaan aan de slag met energie besparen, 12% in 2025 en 15% in 2030 ten opzichte van 2014;

 • b.

  we gaan onderzoek doen naar de wenselijkheid en kansrijkheid van warmtenetten;

 • c.

  we gaan onderzoek doen naar een duurzaam gasnet;

 • d.

  we denken vooruit, maken slimme keuzes, volgen ontwikkelingen en innovaties.

   

2. Het college de opdracht te geven een uitvoeringsprogramma – als onderdeel van de Transitievisie Warmte 1.0- vast te stellen.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 oktober 2021,

 

Mevrouw drs. M.G.J. Veeger

Griffier

 

Mevrouw A.W.M. Spruit

Voorzitter

Ga naar het begin