Ontwerpbesluiten Lindenhof, Achterweg 3 Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 12 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbesluiten Lindenhof, Achterweg 3 Lisse

De gemeente Lisse is van plan om het project Lindenhof te realiseren aan de Achterweg 3, kadastraal bekend bij de gemeente Lisse als sectie C, nummer 3665. Het project betreft de sloop van de voormalige Sint Josephschool tot de bouw van 6 duurzame, vrijstaande woningen. Deze woningbouwontwikkeling past echter niet binnen het huidige bestemmingsplan. Een nieuw bestemmingsplan met de bestemming 'Wonen' is noodzakelijk om de beoogde woningen te kunnen realiseren. Het nieuwe bestemmingsplan krijgt de naam "Lindenhof Lisse".

Voor de ontwikkeling van Lindenhof Lisse heeft het college een coördinatiebesluit genomen. Daarom liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

 

  • 1.

    Het ontwerpbestemmingsplan Lindenhof Lisse

  • 2.

    Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor 6 woningen

  • 3.

    Het ontwerpbesluit hogere waarden Wegverkeerslawaai.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Lindenhof Lisse, met de identificatie IMROcodering: NL.IMRO.0553.bpdorpLindenhof-onx1, voorziet in 6 vrijstaande woningen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bestaat uit de activiteit ‘het bouwen van 6 woningen’ en bijbehorende voorzieningen’.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Zie aparte publicatie bij de Gemeenteberichten.

Stukken inzien

Omdat gebruik wordt gemaakt van de coördinatieregeling volgens artikel 3.30 van de Wro liggen de ontwerpbesluiten tegelijkertijd voor iedereen ter inzage van woensdag 13 oktober 2021 tot en met dinsdag 23 november 2021 in het gemeentehuis. We werken vanwege de coronamaatregelen alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om de ontwerpbesluiten in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Mevrouw José Feijen of op het volgende telefoonnummer 14 0252.

De ontwerpbesluiten zijn vanaf woensdag 13 oktober 2021 voor zes weken te vinden op de website van de gemeente Lisse en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatiecode NL.IMRO.0553.bpdorpLindenhof-onx1.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met dinsdag 23 november 2021 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mevr. José Feijen of dhr. Lars Westman, tel. 14 0252 (ontwerpbestemmingsplan Lindenhof Lisse)

De heer R. van Dorp, tel. 14 0252 (ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen)

Ga naar het begin