Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Vivaldistraat 2 in Lisse, Kenmerk Z-20-157241, het bouwen van 6 appartementen

Publicatiedatum:
dinsdag 12 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Vivaldistraat 2 in Lisse, Kenmerk Z-20-157241, het bouwen van 6 appartementen

Het ontwerpbesluit voor het bouwen van 6 appartementenen alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 oktober 2021 ter inzage.

 

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hieronder zien hoe u dit kenbaar kunt maken.

 

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 13 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage.

 

Inzien

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien op het gemeentehuis.

 

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente via emailadres: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

 

Openbaar

Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd.

 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via 14-0252 of via de email: omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

Ga naar het begin