Ga naar de inhoud

Besluit mantelzorgcompliment Lisse 2022

Publicatiedatum:
maandag 3 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBesluit mantelzorgcompliment Lisse 2022

Burgemeester en wethouders van Lisse;

 

gelezen de:

 • -

  notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 waarin de visie op mantelzorg is vastgelegd;

 • -

  notitie mantelzorgcompliment 2022,

gelet op:

 • -

  artikel 2.1.6 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en

 • -

  artikel 14 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lisse 2020;

besluiten vast te stellen het:

 

Besluit mantelzorgcompliment Lisse 2022

Artikel 1 Het doel

Het doel van dit besluit is: het verstrekken van een jaarlijkse waardering aan de mantelzorgers.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  De zorgvrager woont in de gemeente Lisse.

 • 2.

  De zorgvrager kan per kalenderjaar maximaal een mantelzorgcompliment aanvragen.

 • 3.

  Per mantelzorger kan maximaal een mantelzorgcompliment worden verstrekt.

 • 4.

  De mantelzorg wordt verleend gedurende een minimale periode van tenminste 3 maanden aaneengesloten voor tenminste 8 uur per week.

Artikel 3 Hoogte bijdrage en keuze van compliment

 • 1.

  Het mantelzorgcompliment voor de mantelzorger van 18 jaar en ouder bestaat uit een VVV-bon of een cadeaubon voor de plaatselijke ondernemers (de zogenaamde HLTsamen cadeaubon) ter waarde van € 100,-.

 • 2.

  Het mantelzorgcompliment voor de mantelzorger van 8 tot en met 17 jaar bestaat uit ‘de Pluim’, een cadeaubon van een plaatselijke ondernemer naar keuze ter waarde van € 30,-.

Artikel 4 Aanvraag en uitreiking

 • 1.

  De aanvraag moet uiterlijk 1 november van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend zijn.

 • 2.

  Het college draagt de behandeling van de aanvraag op aan Stichting WelzijnsKompas.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend door de zorgvrager of iemand namens de zorgvrager met gebruikmaking van het formulier ‘Aanvraagformulier mantelzorgcompliment’.

 • 4.

  Het mantelzorgcompliment wordt uitgereikt tijdens speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Als niet geheel wordt voldaan aan de voorwaarden en er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan het college afwijken van de in artikel 2 genoemde voorwaarden.

Artikel 6 Werkingsduur

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ’Besluit mantelzorgcompliment Lisse 2022’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021.

Het college van burgemeesters en wethouders van Lisse,

De secretaris,

E. Prins

de burgemeester,

A.W.M. Spruit

Ga naar het begin