Ga naar de inhoud

Verordening Startersleningen Lisse 2015

Publicatiedatum:
donderdag 2 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen1e Wijzigingsverordening tot wijziging van de Verordening Startersleningen Lisse 2015

De raad van de gemeente Lisse,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020, nr 29851,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet;

besluit:

 

 • 1.

  Het jaarlijkse bedrag voor Startersleningen te budgetteren op € 500.000,-.

 • 2.

  Vast te stellen de 1e Wijzigingsverordening tot wijziging van de Verordening Startersleningen Lisse 2015:

Artikel I

De Verordening Startersleningen Lisse 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 4, lid 2 komt te luiden als volgt:

  “Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 50.000,-.”

   

 • B.

  Artikel 6, lid 1 onder b komt te luiden als volgt:

  “De Starterslening en de eerste hypotheek moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Beide leningen mogen samen niet meer bedragen dan de verwervingskosten van de woning. De grens voor de verwervingskosten is € 310.000,-. Verwervingskosten zijn de koop-/aanneemsom, plus een vast percentage aan de bijkomende kosten, zoals renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten. Dit percentage bedraagt 5% van de koopsom. Verbeterkosten, achterstallig onderhoud of meerwerk (bij nieuwbouw) kunnen tevens meegenomen worden in de financiering.”

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2020,

Mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

Mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Ga naar het begin