Ga naar de inhoud

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lisse 2020

Publicatiedatum:
maandag 8 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening maatschappelijke ondersteuning Lisse 2020, eerste wijziging

De raad van de gemeente Lisse;

 

Overwegende dat op 19 december 2019 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lisse 2020 is vastgesteld en hierbij is nagelaten om in de verordening tarieven van de regiotaxi en vergoedingen voor voorzieningen te actualiseren;

 

Dat met een wijziging van de verordening alsnog de tarieven en vergoedingen op de juiste bedragen kunnen worden vastgesteld. in;

Besluit de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lisse 2020 als volgt te wijzigen:

Artikel I.

In artikel 8, lid 6, sub a het bedrag van € 1,07 te wijzigen in € 1,10

 

In artikel 8, lid 6, sub b het bedrag van € 0,75 te wijzigen in € 0,77.

 

Artikel 8, lid 8 te laten vervallen.

Artikel II.

In artikel 13, lid 1, sub a het bedrag van € 732,- te wijzigen in € 757,-

 

In artikel 13, lid 1, sub b het bedrag van € 4155,- te wijzigen in € 4295,-

 

In artikel 13, lid 1, sub c het bedrag van € 6260,- te wijzigen in € 6475,-

 

In artikel 13, lid 1, sub e het bedrag van € 2390,- te wijzigen in € 2470,-

 

In artikel 13, lid 1, sub f het bedrag van € 5590,- te wijzigen in € 5785,-

 

In artikel 13, lid 1, sub g de bedragen van € 2980,- en € 5965,- te wijzigen in € 3080,- en € 6170,-

 

In artikel 13, lid 1, sub h de bedragen van € 537,- , € 268,- te wijzigen in € 555,- en € 277,-

 

In artikel 13, lid 1, sub i het bedrag van € 537,- te wijzigen in € 555,-.

 

In artikel 13 lid 1, sub l komt te vervallen.

Artikel III.

Deze wijziging van de verordening in werking te laten treden op 1 januari 2020.

Artikel IV.

Deze wijziging van de verordening aan te halen als de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lisse 2020, eerste wijziging.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 mei 2020,

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.M.W. Spruit

voorzitter

Ga naar het begin